Düzyazı Türleri / Yardımcı Türler - Mektup

Düzyazı Türleri / Yardımcı Türler(Gerçek Yaşama Bağlı Türler)

Mektup : Bir düşünce veya duygunun birilerine iletilmesi amacıyla yazılan yazılardır.

 

Mektup türünde yazılmış önemli eserler:

Fuzuli: Şikayetname

Ahmet Rasim: Romanya Mektupları

Ahmet Hamdi Tanpınar: Antalyalı Genç Kıza Mektup

Cahit Sıtkı Tarancı: Ziya’ya Mektuplar

Nazım Hikmet Ran: Kemal Tahir’e Mahpushaneden Mektuplar

Uyarı: Türk ve Dünya edebiyatında farklı türlerde olup mektup şeklinde yazılmış eserler vardır. Bunlar:

(Roman türünde ama mektuplardan oluşmuştur)

Halide Edip Adıvar: Handan

Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Bir Serencam

Reşat Nuri Güntekin: Bir Kadın Düşmanı

Honore de Balzac: Vadideki Zambak

Dostoyevski: İnsancıklar

Goethe: Genç Werther’in Izdırapları

 

Cenap Şahabettin: Hac Yolunda, Avrupa Mektupları     gezi yazısı türünde ama mektuplardan oluşmuştur.

Cenap Şahabettin: Evrak-ı Eyyam  eleştiri türünde ama mektuplardan oluşmuştur.

Nurullah Ataç: Okura Mektuplar   deneme türünde ama mektuplardan oluşmuştur.

dersimiz.com

1. Özel Mektup: Akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara yazılan mektup çeşididir. Bu tür mektuplarda doğal ve samimi anlatım ön plândadır.

 

Giriş Bölümü: Yazılış gerekçeleri ortaya konur.
Gelişme Bölümü: Konu ayrıntılandırılır, değişik konulardan bahsedilir.
Sonuç Bölümü: Karşıdakinin durumu sorulur, mektubun yazarı kendi durumundan bahseder, sevgi ve saygılarını sunar.

2. İş Mektubu: Özel kişilerle iş kurumları ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazılan mektuplara denir. Bu mektuplarda konusu ne olursa olsun bir iş ya da hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, şikâyet, borç alıp verme isteği, tavsiye ya da bilgi isteme olabilir.

3. Resmi Mektup: Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla; bunların, vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara resmi mektup denir.


Ekleyen : dersimiz.com