Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (O-Ö-P-R)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (O)
- Okul-mektep
- Olanak-imkan
- Olası-mümkün
- Olay-vaka
- Olumlu-müspet
- Olumsuz-menfi
- Onarım-tamir
- Onay-tasdik
- Onur-şeref
- Oran-nispet
- Otlak-mera
- Oy-rey
- Ozan-şair
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Ö)
- Öbek-grup
- Öbür-diğer
- Ödenti-aidat
- Ödlek-korkak
- Ödül-mükafat
- Ödün-taviz
- Öfke-hiddet
- Öğe-unsur
- Öğrenci-talebe
- Öğrenim-tahsil
- Öğüt-nasihat
- Ömür-hayat-yaşam
- Önce-evvel
- Önder-lider
- Önemli-mühim
- Öneri-teklif
- Önlem-tedbir
- Örgüt-teşkilat
- Örneğin-mesele
- Örnek-misal
- Öteki-diğeri
- Ötürü-dolayı
- Öykü-hikaye
- Özel-hususi
- Özen-itina
- Özgün-orijinal
- Özgür-hür
- Özlem-hasret
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (P-R)
- Pabuç-ayakkabı
- Pasif-edilgen
- Pinti-cimri
- Pis-kirli
- Politika-siyaset
- Rağmen-karşın
- Rastlantı-tesadüf
- Rey-oy
- Rutubet-nem
- Rüya-düş
- Rüzgar-yel
- Problem-sorun


Ekleyen : notbak.com