Genetik Alanındaki Gelişmeler

Genetik Alanındaki Gelişmeler

 Gen mühendislerinin çalışma materyali gendir. Gen mühendisleri gen iyileştirmesiyle canlılarda istenmeyen özelliklerin ayıklanması, amacına yönelik olanların bir araya toplanması yada bulunmayan bir özelliğin başka bir canlıdan nakil yoluyla kazanılması için çalışırlar. Bilim insanları bu çalışmalarda bakterileri kullanırlar. Bakterilerin tek hücreli olması, çekirdek zarlarının olmaması, bakteri DNA'sının üzerinde protein bulunmaması, ucuz ve çabuk üretilebilmeleri çalışmalarda kolaylık sağlar.

Gen mühendislerin virüslerle de çalışır. Virüslerin hücre içine girip çoğalabilme özelliği bu çalışmalarda çok işe yarar. Bakteri DNA'sına eklenmek istenen gen, önce virüs DNA'sına eklenir sonra bu virüsün bakteri hücresine girmesi sağlandığında virüsün taşıdığı gen,bakteri DNA'sına girmiş olur. Bakterinin bölünüp çoğalmasıyla bu genden çoğalmış olur. Bu olaya gen klonlaması denir. Ortam koşulları uygunsa tek bir bakteriden 10 saatte yaklaşık1 milyar bakteri oluşabilir. Böylece bu genin kontrol ettiği ürünü, bakterinin üretmesi sağlanır. Günümüzde diyabet ( şeker hastalığı ) hastalarında bakterilerin ürettiği insülin kullanılmaktadır.

Genetik mühendislerin hücredeki DNA'nın tamamını taşımayı da başardılar.Yetişkin bir koyuna ait yumurta hücresinin çekirdeğini çıkararak yerine başka bir koyunun vücut hücresinin çekirdeğini yerleştirdiler. Bölünen hücreleri yumurta ve çekirdek vericisi koyunlardan farklı, üçüncü bir koyunun rahmine yerleştirdiler. Dolly(Doli) adını verdikleri yavruyu elde ettiler. Sizce Dolly bu üç koyundan hangisine benzer ? Tabiî ki Dolly , vücut hücresinden DNA alınan koyunun genetik ikizidir. Sonuçta memeli bir hayvanın kopyası yapılmış oldu. Bilim insanları insan kopyalamayı da başarabilir mi ? Sizce bunun sakıncaları ne olabilir ?


Ekleyen : dersimiz.com