İnsanda Cinsiyetin Belirlenmesi - Kalıtsal Hastalıklar

İNSANDA CİNSİYETİN BELİRLENMESİ

İnsanda tüm karakterlerin oluşmasında genler görev yapar. Benzer şekilde erkek ve dişi cinsiyetin oluşmasında da genler topluluğu olan kromozomlar görev yapar. İnsan vücut hücrelerinde normalde 46 kromozom, üreme hücrelerinde de 23 kromozom bulunur. Vücut ve üreme hücrelerinde farklı 2 çeşit kromozom takımı bulunmaktadır.

Vücut hücreleri   = 46 = (44 + 2 )kromozom
Üreme hücreleri = 23 = (22 + 1) kromozom

Cinsiyet kromozomları da iki çeşit olup X ve Y dir. Y kromozomunu X e karşı baskın olup bulunduğu yavrunun erkek cinsiyetinde olmasını sağlar.

2n = 46 = 44 + XY - Erkek birey

2n = 46 = 44 + XX - Dişi birey

xy

KALITSAL HASTALIKLAR

Karakterleri oluşturan genlerin yapı, sayı ve işleyişinde bir takım bozulmalar olabilir(zararlı mutasyon). Bu durumda kalıtsal hastalıklar ortaya çıkar ve üreme olayı ile nesillere aktarılır. Bu hastalıklara renk körlüğü, hemofili(kanın pıhtılaşmaması), altı parmaklılık, derinin renksiz olması(albinoluk)... örnek verilebilir. Bu hastalıklardan renk körlüğü ve hemofililik genleri çekinik yapılı olup X cinsiyet kromozomu üzerinde taşınır.

İnsanda renk körlüğü şu şekilde oluşur.

: hastalık geni (çekinik)           R : normallik geni (dominant)

XRXR : Normal dişi birey

XRXr : Normal (taşıyıcı)dişi birey

XrXr : Hasta dişi(renk körü) birey

XRY : Normal erkek birey

XrY : Hasta erkek renk körü birey

 


Ekleyen : dersimiz.com