Noktalama İşaretleri-1 (5. Sınıf Türkçe)

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ DİL BİLGİSİ: NOKTALAMA İŞARELERİ-1

NOKTA ( . )
1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
     Bugün annem ve babamla birlikte eve geldik.
2. Kısaltmaların sonunda kullanılır.
     Prof. ( profesör )      Ed. (Edebiyat)
3. Sıra bildiren sayıların sonunda kullanılır.
    1. ( birinci )       IV. Murat ( Dördüncü Murat )
4. Saat gösteren sayılarda zaman birimleri arasında kullanılır.
     Saat 16.50’de okuldan çıkıyorum.
5. Gün, ay, yıl sayılarının arasında kullanılır.
     30.04.2016
6. Sayılarda basamaklar arasında kullanılır.
     254.365
7. Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır.
    5x4 = 20                           5.4=20
VİRGÜL ( , )
1. Eş görevdeki sözcükleri, sözcük öbeklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
    Dedem beyaz sakallı, güler yüzlü, sevecen biriydi.
2. Uzun cümlelerde özneden sonra kullanılır.
    Annem, eve erken gelmemizi söyledi.
3. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.
   Bahçeye çıktı, ağaçlara doğru yürüdü, bir elma kopardı.
4. Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin sonunda kullanılır.
     Babam sana kitap aldım, dedi.
5. Ondalık sayılarda kullanılır.
   5,02 (beş tam yüzde iki)
6. Yazışmalarda tarihle, yer adlarını ayırmak için kullanılır.
    22 Mart 2016, Aydın
7. Cümle başlarında kullanılan evet, hayır, peki, yok, tamam, elbette, haydi sözcüklerinden sonra kullanılır.
     Evet, akşama geleceğim.
     Hayır, o kitabı okumadım.
     Elbette, birlikte yemek yeriz.
8. İşaret adıllarından sonra kullanılır.
     O, hızla kapıdan içeri girdi.
NOKTALI VİRGÜL ( ; )
1. Birbirine bağlı cümleleri ayırmak için kullanılır.
2. Ama fakat lakin ancak, yalnız, oysa hâlbuki ne var ki, bununla birlikte, öyleyse, bu nedenle, sonuç olarak, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerin birincisinden sonra kullanılır.
     Sabır acıdır; ama meyvesi atlıdır.
İKİ NOKTA ( : )
1. Açıklama yapılacak cümlelerin sonunda kullanılır.
    Canlılar ikiye ayrılır: Hayvanlar ve bitkiler
2. Başkalarına ait sözler aktarılırken bu sözlerden önce kullanılır.
     Öğretmenim diyor ki : “Birbirimizi sevelim .“
3. Anlamları açıklanacak sözlerden sonra kullanılır.
     Doruk: Dağın en yüksek yeri
4. Konuşma çizgisiyle başlayan konuşmalardan önce kullanılır.
     Sevgi:
     - Nereye gidiyorsun?
     Selim:
    - Bahçeye çıkacağım
5. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.
    30 : 5 = 6

ÜÇ NOKTA (...)
1. Bitmemiş cümlelerin sonunda kullanılır.
     Büyük bir umutla yola çıktı...
2. Bir parçadan alınan yazılarak anlatılan yerleri belirtmek için kullanılır.
    ...Ayağa kalktı. Odaya doğru yürüdü.
3. Birtakım nedenlerle açıklanmak istenmeyen sözcüklerin yerine kullanılır.
     ... Bu olaya şahit.
4. Konuşmada karşılık verilmediğini anlatmak için kullanılır.
      - Kimin yaptığını gördün mü?
      - ...


Ekleyen : Latif GÜRBÜZER