ORDINAL NUMBERS (SIRALAMA SAYILARI)

1st- first 11th- eleventh 21st- twenty- first

2nd-second 12th- twelfth 22nd-twenty -second

3rd- third 13th- thirteenth 23rd- twenty-third

4th- fourth 14th- fourteenth 30th- thirtieth

5th- fifth 15th- fifteenth 40th- fortieth

6th- sixth 16th- sixteenth 50th- fiftieth

7th- seventh 17th- seventeenth 60th- sixtieth

8th- eighth 18th- eighteenth 70th- seventieth

9th- ninth 19th- nineteenth 80th- eightieth

10th-tenth 20th- twentieth 90th- ninetieth

100th-hundredth

 

Not 1: Kullanım alanına bağlı olarak, 'sıfır'ın birden fazla ismi vardır. İşte onlardan bazıları:
naught/nought: Genellikle İngilizler'e ait bir kullanım
oh: Numaraları hecelerken (örneğin birine telefon numarası veya banka hesabı verirken)
nil: Spor skorlarında (genellikle İngiliz İngilizcesi'nde)
love: teniste kullanılır
zilch, nada, null, zip: hiçbirşey, bomboş gibi anlamları vurgularken kullanılırlar - "You know nothing - zero, zip, nada, zilch!"
nix: Hiçbirşey anlamında kullanılır (fiil olarak reddetmek anlamına sahiptir)

 

Not 2: Telefon numaralarını söylerken Türkçe'de yaptığımız gibi, (565 13 36) beşyüz altmışbeş onüç otuzaltı şeklinde değil, her bir rakamı tek tek söyleriz. Yani İngilizce'de, (545 13 36) beş altı beş bir üç üç altı şeklinde söyleriz. Aynı rakam iki kez söylenecekse (22 gibi misal) two two olarak değil double two (çift iki) biçiminde söylenir.

 

Not 3:Yılları belirtirken, bizdeki gibi (1998) bindokuzyüzdoksansekiz şeklinde değil, ikili olarak okuruz. Yani (1998) ondokuz doksansekiz olarak. Eğer bahsi geçen yılın sonu çift sıfırla bitiyorsa, (2000) twenty double-oh (yirmi çift sıfır) denilir.


Ekleyen : dersimiz.com