Toprak, Toprak Türleri

 

Hayatı Toprak Besler

 

toprakel


· Yer kabuğunun en üst katmanına toprak denir.
· Yeryüzünde bulunan kayaçlar mekanik ve kimyasal etkenlerden dolayı parçalanır. Kopan parçalar da zamanla ufalanır ve böylece toprak katmanını oluştururlar.


Mekanik Etmenler


· Gece gündüz arasındakiğ sıcaklık farkları
· Yağmur sularının kayaçlar içine sızması ile oluşan genleşme ve büzüşmeler
· Seller ve akarsular kaya ve taş parçasını sürükleyerek götürür. Birbirine çarparak ufalanmış olurlar.
· Şiddetli esen rüzgâr tabiattaki taş ve kaya parçalarını birbirine çarpışştırarak ufalanmasına neden olurlar.
· Bitki köklerinin kayalar arasına girerek onları yarması ile kayalar parçalanır.
· Kayaların parçalanmasına etken olan bir başka unsur da insandır.

 

Kimyasal Etkenler
 

· Yağmur suyundaki kimyasal maddeler kayaların içine girerek kayaları aşındırır, eritir ve ufalanamsına neden olur.
· Toprak, çeşitli bitki ve hayvan atıklarının çürüyüp ufalanan kaya parçalarının arasına karışmasıyla oluşur.
· Toprağın içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük canlı hava mineraller bulunmaktadır.


Toprak Türleri


· Toprak yapısı yeryüzünün her yerinde aynı değildir.
· Toprağın renk yapı gözeneklik ve içerisinde madde yoğunluğuna göre çeşitleri vardır.


1. Killi toprak:
 

· Gri renklidir.
· Yapısında kil miktarı çoktur.
· Su geçirgenliği çok azdır.
· Kil suyu emer ve şişer suyun alt tabakaya geçmesini engeller.
· Kuruduğunda sert bir yapıya dönüşür.
· Tarıma elverişli bir toprak değildir.

 

2. Kumlu toprak:
 

· Açık renklidir.
· Suyu ve ısıyı çabuk geçirir.
· Kolay işlenir.
· Tarıma elverişli değildir.

 

3. Humuslu toprak:
 

· Kahverengidir.
· İçerisinde çeşitli ölü bitki ve hayvanların parçalanması sonucu oluşan atık maddeler vardır.
· Atık maddeler bitkilerin yaşayabilmesi için toprağı zenginleştirir.
· Humuslu toprak en verimli topraktır ve kolay işlenir.

 

4. Kireçli toprak:
 

· İçerisinde kreç miktarı fazladır.
· Bitki ve hayvan atıklarının çürümesini hızlandırır.
· Verimsiz topraktır.


Toprak Neden Çok Değerlidir?

 

bitkiresmi


· Tüm canlıların besin kaynağı bitkilerdir.
· Hayvanların yediği otlar, insanların yediği sebze ve meyveler toprakta yetişir.
· Toprak olmazsa bitkiler de olmaz canlılar da olamazlar.
· Kıtlık başlar aç kalırız ve de yok olmaya başlarız
· Toprak birçok canlının da aşam alanıdır.(solucan, böcek…)
· Bu nedenle toprak canlıları hayatlarını sürdürebilmesi en az hava, su ve güneş kadar önemlidir.
· Tabiatta toprağın oluşumu çok uzun sürede gerçeklerşir. Bir avuç toprak binlerce senede oluşur.
· Bu kadar zor oluşan ve de bizim için çok kıymetli olan bu varlığı korumamız gerekmektedir.


Ekleyen : dersimiz.com