Türk Edebiyatında İlkler

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

 1. Türk Edebiyatı’nın ilk yazılı ürünleri, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin – Orhun Yazıtları M.Ö. 8.yy
 2. Orhun Yazıtlarını ilk okuyup çözümleyen – Danimarkalı bilgin Thomsen’dır.
 3. İlk Mesnevi, İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz   –   Yusuf   Has   Hacip’in   yazdığı   Kutadgu Bilig.(11.yy)
 4. İlk   sözlük   –   Kaşgarlı   Mahmut’un   Divan-ı   Lügat-it Türk’üdür.
 5. İlk biyografik eser – Ali Şir Nevai’nin – Mecalis’ün Nefais
 6. Anadolu Türk Edebiyatında ilk biyografik eser – Edirneli Sehi Bey’in – Heşt Behişt’idir.
 7. Tasavvuf alanında ilk şair – Ahmet Yesevi’dir.
 8. İlk anı türü örneği – Babür Şah – Babürname’dir.
 9. İlk gezi türüyle eser – Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’dir.
 10. İlk fabl örneği – Şeyhi’nin Harname’sidir.
 11. Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi ve şarkıyı icat eden: Nedim’dir.
 12. İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 13. Tanzimat Edebiyatı sanatçısı olan Şinasi, batılı anlamda ilk fabl örneğini vermiştir.
 14. İlk roman çevirisi – Fenelon’dan – Telemak ( Yusuf Kamil Paşa)
 15. İlk roman örneği – Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat.
 16. İlk edebi roman – Namık Kemal – İntibah ( Sergüzeşt-i Ali Bey)
 17. İlk tarihi roman – Namık Kemal – Cezmi ( 1880 )
 18. İlk köy romanı – Nabizade Nazım – Karabibik  ( 1890 )
 19. İlk realist roman – Recaizade Mahmut Ekrem  – Araba Sevdası.
 20. İlk psikolojik roman – Mehmet Rauf – Eylül’dür.
 21. İlk modern roman örneklerini –Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mai ve Siyah – Aşk-ı Memnu.
 22. İlk tezli ( bir görüşü savunan ) romanımız – Nabizade Nazım – Zehra.
 23. İlk  öykü  örneklerini  –  Ahmet  Mithat  Efendi  –  Letaif-i Rivayat ( Bilinene göre ilk)
 24. Batılı anlamda ilk öyküye örnek – Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler.
 25. İlk  tiyatro  çevirileri  –  Ahmet  Vefik  Paşa  –  Moliere’den yapmıştır.
 26. Sahneye konulan ilk tiyatro eseri – Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre.
 27. İlk özel gazate – Tercüman-ı Ahval (1860) Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarıldı.
 28. İlk epik tiyatro örneği – Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı.
 29. İlk uyaksız şiir – Abdülhak Hamit Tahran yazmıştır.
 30. Divan şiirinin ilk şairi – Hoca Dehhani’dir.
 31. İlk  pastoral  şiir  örneklerini  –  Abdülhak  Hamit  Tahran– Sahra’da vermiştir.
 32. İlk resmi gazete – Takvim-i Vakayi (1831)
 33. İlk yarı resmi gazete – Ceride-i Havadis (1840)
 34. İlk dergi örneği – Münif Paşa Mecmua-ı Fünun’dur.
 35. İlk mizah dergisi – Teodar Kasap’ın çıkardığı “Diyojen”.
 36. İlk antoloji – Harabat (Ziya Paşa)
 37. İlk  günlük  (batılı  anlamda)  Direktör  Ali  Bey  “Seyahat Jurnali”
 38. Yusuf  Kamil  Paşa’nın  yazdığı  yer  adları  bakımından zengin sözlük – “Lehçe-i Osmanî”
 39. Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz – Fuat Köprülü
 40. Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren – Tevfik Fikret
 41. Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul
 42. Şinasi’nin Edebiyata kazandırdığı ilkleri şunlardır:

 


Ekleyen : dersimiz.com