Almanca'da İyelik (Sahiplik) Zamirleri

 

ALMANCA'DA İYELİK ZAMİRLERİ
 

İyelik zamirleri (sahiplik zamirleri) adı üzerinde sahiplik belirten zamirlerdir. Örneğin benim bilgisayarım - senin topun - onun arabası gibi tanımlarda bulunan benim-senin-onun kelimeleri birer iyelik zamiridir. Şimdi Almanca'da bu iyelik zamirleri hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi Almanca iyelik zamirlerini verelim.

 

Şahıs Erkek-Nötr Dişi
ich : ben mein : benim  meine : benim
du : sen dein : senin deine : senin
er : o (erkek)  sein : onun seine : onun
sie : o (dişi)  ihr : onun  ihre : onun
es : o (nötr)  sein : onun  seine : onun
wir : biz unser : bizim unsere : bizim
ihr : siz euer : sizin  eure : sizin
sie : onlar  ihr : onların  ihre : onların
Sie : siz (nazik)  Ihr : sizin  Ihre : sizin

 

Şimdi bu tablonun küçük bir analizini yapalım ve gerekli olan bilgileri verelim: Tabloda önce şahıs zamirini verdik ki sahip olan kişi belli olsun. Tabloda mavi renk ile gösterilenler erkek veya nötr isimlerle beraber kullanılırlar. Bir başka deyişle artikeli der veya das olan isimlerle beraber kullanılırlar. Kırmızı renk ile gösterilenler ise dişi cins isimlerle bir başka deyişle artikeli die olan isimlerle beraber kullanılırlar.Aşağıdaki örneklerde bunu daha iyi anlayabileceksiniz. Görüldüğü gibi dişi cins isimlerle beraber kullanılan zamirler sonlarına bir -e harfi almıştır.Bu değişikliği bilmeniz yerinde olacaktır.
Şimdi iyelik zamirlerini her üç cins isimle beraber kullanıp, durumu iyice kavrayalım:

 

Nötr Cins İsimlerle (das Auto)

mein Auto : benim otomobilim
dein Auto : senin otomobilin
Ihr Auto : sizin otomobiliniz

 

Erkek Cins İsimlerle (der Bruder)

mein Bruder : benim kardeşim
dein Bruder : senin kardeşin
sein Bruder : onun kardeşi
euer Bruder : sizin kardeşiniz

 

Dişi Cins İsimlerle (die Mutter)

meine Mutter : benim annem
deine Mutter : senin annen
unsere Mutter : bizim annemiz
ihre Mutter : onların annesi

 

Şeklinde örnekler verilmesi mümkündür. Örnekler de dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur: Görüldüğü gibi kullanılan isimde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.İyelik zamiri kullanılırken isimde bir değişiklik olmamaktadır.Bu durum çoğul isimler için de geçerlidir. Çoğul isimlerle de kullanılışı aynıdır.Herhangi bir fark yoktur.


Ekleyen : dersimiz.com