Atasözleri

Atasözü: Uzun deneyim ve gözlemlere dayanılarak genellikle mecaz olarak söylenmiş, kalıplaşmış, yargı bildiren özlü sözlerdir.

 Sakla samanı gelir zamanı.

Ağaç yaşken eğilir.

Yerin kulağı vardır.

Damlaya damlaya göl olur.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Kötü söyleme eşine zehir katar aşına.

Boş fıçı çok langırdar.

Çok gezen çok bilir.

Dokuz at bir kazığa bağlanmaz.

Borç yiğidin kamçısıdır.

Hatır için çiğ tavuk yenir.

Vakit nakittir.

Kızını dövmeyen dizini döver.

Yanlış hesap Bağdat'tan döner.

Ava giden avlanır.

Besle kargayı oysun gözünü.

Görünen köy kılavuz istemez.

Keskin sirke küpüne zarar.

Mahkeme kadıya mülk değil.

Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Rüzgâr eken fırtına biçer.

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Zorla güzellik olmaz.

 

Bazı atasözleri gerçek anlamlıdır.

Dost ile ye, iç; alışveriş etme.

Bugünün işini yarına bırakma.

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.

Son pişmanlık fayda vermez.

 

Bazı atasözleri aynı / yakın anlamı karşılar.

Hazıra dağlar dayanmaz. = Sıcağa kar mı dayanır?

Her çok azdan olur. = Damlaya damlaya göl olur.

Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama. = Her taşın altına elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.

İki at bir kazığa bağlanmaz. = İki baş bir kazanda kaynamaz.

Kıratın yanında duran, ya huyundan ya suyundan. = Üzüm üzüme baka baka kararır.

Körle yatan şaşı kalkar. = Topalla gezen, aksamak öğrenir.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. =  Göz görmeyince gönül katlanır.

Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur. = Kaçan balık büyük olur.

Terzi kendi söküğünü dikemez. = Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü.

Mart ayı, dert ayı. = Mart çıkmadıkça dert çıkmaz.

Pilav yiyen kaşığını yanında taşır. = Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır.

Suçu gelin etmişler kimse güvey girmemiş. = Kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz.

Körler memleketinde şaşılar padişah olur. = Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.


Ekleyen : Mehmet Akif Güner