Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık Sistemi

·      Organlar düzenli çalışırlarsa görevlerini yaparlar. Çalışma düzenleri bozulursa hastalıklar meydana gelir. Vücudumuzun normal çalışma düzeninin bozulmasının en önemli sebebi mikroplardır. Mikroplar tek hücreli, insan ve hayvanlar üzerinde asalak olarak yaşayan mikroskobik canlılardır. Mikroplar vücuda solunum yoluyla, sindirim yoluyla veya temas yoluyla girerler. Mikroplar vücutta bir organa yerleşerek, hızla çoğalır, bol besin tüketir ve zehirli maddeler çıkarır. Bu zehirli maddelere "toksin" denir. Vücuda giren mikropları kandaki akyuvar hücreleri karşılar. Akyuvarların mikropların zehirlerine karşı salgıladıkları maddelere "antikor" denir. Toksinleri yok eden veya etkisiz hale getiren antikorlara "antitoksin" adı verilir.

·      Vücudun mikroplara karşı kazandığı olduğu savunma gücüne "bağışıklık" denir.

·      Bağışıklık doğuştan ve sonradan kazanılmak üzere iki türlü sağlanır. Yeni doğan çocuğun, annesinin kanından aldığı antikorlar sebebiyle sahip olduğu bağışıklığa "doğal bağışıklık" denir. Bu bağışıklık 5-6 ay kadar sürer. Sonradan kazanılan bağışıklık aktif ve pasif olmak üzere iki türlüdür. Vücudun direkt mikroplarla temas etmesi sonucu kazanılan bağışıklığa "aktif bağışıklık", mikropların antikorlar yoluyla atılması ile kazanılan bağışıklığa "pasif bağışıklık" denir. Aktif bağışıklık hastalık geçirerek, hastalık oluşmadan ve aşılama ile sağlanır. Pasif bağışıklık ise serum ile sağlanır.

·      Aşı, zayıflatılmış hastalık mikrobu içeren çözeltidir. İnsan sağlıklı iken vücuda aşı verilerek vücudun o mikroba karşı antikor üretmesi sağlanır. Her hastalığın aşısı farklıdır. Çiçek, tifo, kolera, veba, kızıl, kızamık, difteri, tetanos, kuduz, verem, çocuk felci ve grip gibi hastalıkların aşıları vardır.

·      Serum, hastalık mikrobunun hayvanlara verilerek antikor oluşmasından sonra, hayvan kanının antikor içeren kısmıyla hazırlanan çözeltilerdir.

·      Aşı ile Serum Arasındaki Farklar :

1.   Aşı koruyucu, serum tedavi edicidir.

2.   Aşı hastalanmadan önce, serum hastalandıktan sonra yapılır.

3.   Aşı zayıflatılmış hastalık mikrobu, serum hazır antikor içerir.

4.   Aşı laboratuarlarda, serum hayvan kanında hazırlanır.

5.   Aşı uzun süreli, serum kısa süreli bağışıklık sağlar.

·      Bağışıklık sisteminin elemanlarını akyuvar çeşitleri oluşturur. Bunlar, lenfositler, monositler ve granulositlerdir.

·      Lenfositler, lenf bezlerinde, dalakta ve bademciklerdeki akyuvarlardır. Küçük çaplı, çekirdekleri ortada ve küreseldir.

·      Monositler, karaciğer ve dalaktan doğan akyuvarlardır. Büyük çaplı ve iri çekirdeklidir.

·      Granulositler, akyuvarların çoğunu oluştururlar. Dalakta, lenf düğümlerinde ve kemik iliğinde oluşurlar. Çekirdekleri birden fazladır.


Ekleyen : dersimiz.com