Belge Ve Klasör İşlemleri

BELGE VE KLASÖR KAVRAMI
Farklı programlarda düzenlenen metin, tablo, resim, grafik v.b. uygulamaların saklandığı ve bu uygulamaları temsil eden nesnelere belge denir.
Hazırlanan belgeleri gruplandırmak veya birbiri ile ilişkili belgeleri ortak bir isim altında toplayabilmek için kullanılan simgelere klasör adı verilir.
Belgeler hazırlandıkları programlara göre farklı simgeler ile ifade edilebilir. Fakat klasörler bilgisayarın neresinde olursa olsun aynı simge ile ifade edilir.

YENİ KLASÖR OLUŞTURMAK
Yeni bir klasör oluşturulmak istenen alanda boş bir yerde farenin sağ tuşuna basın ve karşınıza gelen menüden Yeni alt menüsü ve ardından gelen menüden de Klasör komutu seçilir. Böylece yeni bir klasör oluşturulmuş olur. Daha sonrasında yapılması gereken işlem ise bu yeni klasöre yeni bir isim verilir ve enter tuşuna basılarak bu işlem onaylanarak bitirilir.

KES - KOPYALA - YAPIŞTIR İŞLEMLERİ
İstenilen belge veya klasörleri bilgisayar içerisinde bir yerden başka bir yere aktarmak veya başka bir yere bir kopyasını almak istersek kes - kopyala - yapıştır işlemleri kullanılmalıdır.

İstenilen belge veya klasörleri bulunduğu yerden başka bir yere taşımak için;
 Taşınacak olan belge, belgeler, klasör veya klasörler işaretlenir. Farenin işareti seçilmiş olan simgelerden herhangi birinin üzerine götürülür ve farenin sağ tuşuna basılır. Karşımıza gelen menüden Kes komutu seçilir. Daha sonrasında aktarılacağı yere gidilir ve burada boş bir alana sağ tıklanır. Bu seferde ise gelen menüden Yapıştır komutu seçilir.
İki pencere arasında klasör veya dosyaları fareyle sürükleyerek diğer pencereye bırakabiliriz. Bu işlem taşıma işlemidir. Eğer Ctrl tuşuna basarak sürüklersek kopyalama yapmış oluruz.
İstenilen belge veya klasörlerin bulunduğu yerden başka bir yere bir kopyasını almak için;
 Kopyası alınacak olan belge, belgeler, klasör veya klasörler işaretlenir. Farenin işareti seçilmiş olan simgelerden herhangi birinin üzerine götürülür ve farenin sağ tuşuna basılır. Karşımıza gelen menüden Kopyala komutu seçilir. Daha sonrasında kopyanın aktarılmak istendiği yere gidilir ve burada boş bir alana sağ tıklanır. Bu seferde ise gelen menüden Yapıştır komutu seçilir.

BELGE VEYA KLASÖR ARAMAK
 Herhangi bir belge veya klasörün bulunduğu yeri hatırlayamıyorsak bunu aramak işlemini bilgisayara yaptırabiliriz. Bu işlem için şu yol izlenmelidir;
Başlat - Ara - Dosya ya da Klasör

 Birinci adım olarak ne aramak istediğinizi belirlemelisiniz. Resim, müzik ya da video - Belge - Tüm dosya ve klasörleri - Bilgisayar ya da kişi seçeneklerinden birini seçmelisiniz. Bunlar içerisinde en verimli ve en yakın sonuç Tüm dosya ve klasörleri seçeneği ile bulunacaktır.

 Arama seçeneği belirlendikten sonra hangi belgenin veya klasörün yani NEYİN, bilgisayar içerisinde NEREDE aranacağının belirlenmesi gerekiyor.

 Dosya adının tamamı ya da bir kısmı başlığı altındaki alana aranacak belge veya klasörün adının tamamı veya bir kısmı yazılmalıdır. Daha sonra Konum başlığı altındaki liste kutusu açılır ve istenilen belge veya klasörün nerede aranacağı belirlenir. Ardından Ara butonuna basılmalıdır. Arama işlemi devam ederken bulunan sonuçlar pencerenin içerik alanında listelenir. Eğer ki aranan belge veya klasör bulunmuş ise artık aramanın devam etmesine gerek yoktur. Bu yüzden Durdur butonuna basarak arama işlemi sonlandırılır.

BELGE VEYA KLASÖR ADINI DEĞİŞTİRMEK
 Herhangi bir belge veya klasörün adını değiştirmek istiyorsak, farenin işareti ismi değiştirilmek istenen belge veya klasör üzerine götürülür ve farenin sağ tuşuna basılır. Gelen menüden Yeniden Adlandır komutu seçilir. Ardından yeni bir isim verilir enter tuşuna basılır. Bu işlem farklı bir yöntem kullanılarak ta yapılabilir. İkinci yöntem ise şudur; adı değiştirilmek istenen belge veya klasör farenin sol tuşu ile işaretlenir ve klavyeden F2 tuşuna basılır. Ardından yani isim verilir ve enter tuşuna basılarak işlem onaylanarak sonlandırılır.


Ekleyen : notbak.com