Bilgisayar Ağları

BİLGİSAYAR AĞLARI

Ağ(Network): Bilgisayarların birbirlerine bağlanmasıyla oluşan yapıya denir. Ağ kurmanın amacı bilgisayarlar arasında veri transferi yapmaktır. 2 çeşit ağ vardır.

1. Yerel Alan Ağı(LAN(Local Area Network)): Kısa mesafedeki(aynı oda, aynı bina gibi) bilgisayarların birbirlerine bağlanmasıyla oluşan ağa denir.

lnn

2. Geniş Alan Ağı(WAN(WideArea Network)):Uzak mesafedeki(farklı il, farklı ülke gibi) bilgisayarların birbirlerine bağlanmasıyla oluşan ağa denir. Örnek: İNTERNET

İnternet: Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.

intrnt

IP Adresi

• Ağa bağlı her bilgisayara verilen numaradır. Noktalar ile ayrılarak yazılır. Her hanede 0-255 arası rakam bulunur,

• Örneğin; 195.101.21.11 veya 10.0.0.2 gibi...

 

MAC Adresi

• Dünyadaki her ağ aygıtının kendine özel numarasıdır. 16lık sistemde : ile ayrılarak yazılır.

• Örneğin; 00:0c:6e:58:bb:0c

 

WLAN (Wireless LAN)

• Kablosuz bağlantı ile kurulan yerel ağlardır.

• Kablosuz bağlantının mesafe sınırı küçük ağlarda 50-100m; büyük ağlarda ise 1-10 km arasında değişmektedir.

 

Fiber Optik Kablolar
Günümüzde ülkelerarası ve kıtalararası ağ bağlantıları fiber optik adı verilen ve içinden geçen ışık demetleri ile veri ileten kablolar ile sağlanmaktadır.


Ekleyen : dersimiz.com