Bilgisayar donanım ders notları

DONANIM DERS NOTLARI
Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur. Bilgisayarın çalışabilmesi için,  ikisi de gereklidir.
Donanım: Bilgisayarın tüm elektronik parçalarına donanım denir. Örnek:Fare, klavye,anakart harddisk gibi...
Yazılım: Bilgisayarın tüm programları birer yazılımdır. Örnek:Windows XP, MS Office , oyunlar, virüsler gibi...
DONANIM BİRİMLERİ

ANAKART(Main-Mother Board): Baskılı devrelerden oluşan elektronik bir devredir. Tüm donanım birimleri anakarta bağlanır. Anakartın görevi işlemci ve diğer tüm donanım birimleri arasındaki iletişimi ve veri alışverişini sağlamaktır.

ROM(Read Only Memory): Anakartla birlikte üretilir ve  üzerinde bulunur.Salt okunur bellektir.Üretim sırasında programlanır ve Kullanıcının değişiklik yapması mümkün değildir.Bilgisayar açılıp kapandığında veya elektrik kesildiğinde içerisindeki bilgiler silinmez.
ROM’un içerisinde BİOS yüklüdür.BİOS, bilgisayar açılırken donanımı test eder ve işletim sisteminin belleğe yüklenmesini sağlar.

ROM  Çeşitleri:
PROM:ROM’un özelliklerine sahiptir.Boş üretilir ve bir defa bios yüklenir,değiştirme yapılamaz.
EPROM:Ultra viyole ışınlarla tüm hafıza silinir ve bios tekrar yüklenebilir.
EEPROM:Elektirikle tüm hafıza silinir ve bios yüklenir.Günümüzde EEPROM lar kullanılmaktadır.Flashdisk ve hafıza kartlarının fiziksel yapısı EEPROM şeklindedir.

RAM(Random Access Memory)ANA BELLEK, GEÇİCİ BELLEK: Bilgisayarın işlemleri yapmak için kullandığı belleği ifade eder.Çalışma sırasında kullanılacak programlar ve veriler bu belleğe aktarılarak işleme sokulur.Ana bellekteki bilgiler bilgisayar kapandığında, elektrik kesildiğinde silinir.Üzerinde işlem yapılan verilerin kalıcı olması için harddisk, disket ve benzeri gibi kalıcı ortamlara saklanması gerekir. Günümüzde 1 GB-32GB arası kapasiteye sahip RAMler kullanılmaktadır.

HARDDİSK, SABİTDİSK: Daha fazla bilgi saklamak ve daha hızlı erişmek için disketlerde olduğu gibi manyetik ortama okuma-yazma temeline dayanan sabit diskler kullanılır.Sabit diskler adından da anlaşılacağı gibi esas olarak taşınamayan ve bilgisayarın içinde bulunan birimlerdir.İşletim sistemi, uygulama programları ve veriler esas olarak sabit diskte saklanır.Sabit diskler çok hassastır kasanın taşınması sırasında, tozdan veya elektrik kesintilerinde ani voltaj yükselmesinde bozulabilir ve tamiri mümkün değildir.Günümüzde 40GB-2000GB arası kapasiteye sahip harddiskler kullanılmaktadır.

İŞLEMCİ(CPU), MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ: CPU, bilgisayarın beyni sayılabilir.Tıpkı beyni gibi bilgisayarın işlevlerini ve birimler arasındaki veri akışını kontrol eder, komutları yerine getirir.Program komutlarını okumak ve anlamlı bir hale getirmek, bilgisayar parçalarının işleyişini yönlendirmek, bilgisayarın belleğine program ve veri akışını kontrol etmek işlemcinin görevidir.İşlemci hız birimleri MHz (megaherz-eski işlemciler) ve GHz dir. MHZ işlemcinin saniyede milyon, GHz ise milyar defa işlem yapabilmesi anlamına gelmektedir.

EKRAN VE EKRAN KARTLARI:
Bilgisayar yapılan işlemleri, verilen komutları ve alınan sonuçları anında monitör aracılığıyla görüntüleyerek kullanıcıya iletir.İşlemcinin makine dilinde verdiği komutların görüntü sinyallerine dönüştürülmesi için ekran kartı denilen elektronik devre kullanılır.Bu ekran kartları bilgisayar anakartı üzerinde bulunan slotlara(yarık) bağlanır.Yeni tüm kartlarda bilgisayarın belleğinden ayrı olarak kendi görüntü belleğine sahiptir.BU bellek görüntü kartının yeteneğini belirlemenin yollarından birisidir.Ekrandaki her bir nokta piksel olarak bilinir.Piksel sayısı arttıkça görüntünün kalitesi netliği ve ekran çözünürlüğü artar.Ekranı belirleyen ilk özellik ekranın çapraz mesafesi 15, 17, 19, 21 inçlik ekran tanımları bu mesafeyi belirtiyor. 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1280 gibi sayılar ekranın çözünürlüğünü belirtir.

KAPASİTE BİRİMLERİ:
BİT: Bilgisayarlar veri işleme ve taşıma sırasında eletroniğin temel kurallarına uygun olarak ikili say tabanındaki karakterleri kullanılar. İkili sayı tabanında tüm sayı ve karakterler 0 ve 1 lerden oluşur.  İkili sayı tabanında sıfır veya birle ifade edilen her uzunluk 1 Bit olarak kabul edilmiştir.

BYTE: Kullanıcılar tarafından girilen sayı ve karakterler ikili sayı tabanına çevrildikten sonra işleme sokulur. Kullanıcı bu çevirme işlemi ile ilgilenmez.Gündelik yaşamda kullanılan her rakam yada karakterin (Harf, noktalama işaretleri gibi…) ikili sayı tabanında bir karşılığı vardır. Her bir rakam yada karakter ikimi sayı tabanında 8 Bit ile gösterilir. Bu nedenle 8 Bitlik uzunluk 1 BYTE  olarak tanımlanmıştır. Byte ın katları ise 1000 er değil 1024 ün katları olarak tanımlanmıştır çünkü 1024 2 nin 10.cu kuvvetidir.dersimiz.com
Kapasite Birimleri:Kilobyte(KB),Megabyte (MB), Gigabyte(GB) ve Terabyte(TB) tır.
1024B=1 KB
1024 KB=1 MB
1024 MB=1 GB
1024 GB=1 TB
DONANIM BİRİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
TEMEL BİRİMLER: Bilgisayarın asgari olarak çalışabilmesi için gerekli donanım birimlerine denir.
• İşlemci   • Anakart    • Harddisk  • RAM • ROM • Ekran Ekran kartı • Fare veya klavyeden biri
ÇEVRE BİRİMLER: Bilgisayarın kullanım alanını genişletmek için kullanılan temel birimler dışında kalan tüm donanım birimleridir
• TV-Ses kartları  • Yazıcı-Tarayıcı  • Modem  • Kameralar  • Hoparlör-Kulaklık-Mikrofon  • CDROOM-Disket Sürücü  • Optik- Barkot okuyucu gibi sıralanabilir

İkinci bir sınıflandırma ise:
GİRİŞ BİRİMLERİ: Bilgisayara veri girişini sağlayan donanım birimleridir.
• Klavye-Fare  • Tarayıcı  • Mikrofon  • Kameralar  • Optik okuyucu  • Barkod okuyucu                                
ÇIKIŞ BİRİMLERİ: Bilgisayardaki verinin ses, görüntü gibi kullanıcıya aktarılmasını sağlayan birimlerdir.
• Ekran  • Ekran kartı  • Hoparlör  • Yazıcı  • Barkod yazıcı  • Kulaklık      


Ekleyen : notbak.com