Bilgisayarlar Arasındaki Farklar

 1.KAPASİTE: Bilgisayarlar arasında en belirgin farklılık kapasiteleridir. Bilgisayarların kapasitesini; Ram,Anakart,Sabit Disk,İşlemci, Ekran Kartı belirler.

 

2.HIZ

3.MALİYET

4.GENEL KULLANICI

DEPOLAMA

1-HAFIZA DEPOLAMA ARAÇLARI

a.İç ve Dış Sabit Diskler

b.Bellek Kartları(SD,MMC…)

c.Taşınabilir Bellek(USB Flash Disk)

d. CD-ROM, DVD

e.Disket

f. Blu-ray

2-HAFIZA ÇEŞİTLERİ

a.RAM(Rastgele Erişim Belleği)

b.ROM(Salt Okunur Bellek)

3-HAFIZA KAPASİTE ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Bilgisayarda sakladığımız resim,müzik,video,word belgesi vs.dosyaların hepsi 0 ve 1 den oluşan makine kodlarından oluşmaktadır.

0à1 bit  BİTàEn küçük kapasite birimidir.

1à1 bit  

00010101à8 bitten oluşan bu bilgi 1 BYTE'tır.

Küçükten büyüğe doğru kapasite birimleri

BİT-BYTE-KİLOBYTE-MEGABYTE-GİGABYTE-TERABYTE…

8 BİT=1 BYTE    1024 BYTE=1 KB  1024 KB=1 MB  1024 MB=1 GB    1024 GB=1 TB

1 DİSKET=1,44 MB

1 CD=700 MB

1 DVD=4,7 GB

4. BİLGİSAYAR PERFORMANSI

a.CPU hızı

b.RAM bellek büyüklüğü

c.Sabit disk Hız ve Kapasitesi

DONANIM: Bilgisayarın fiziksel kısımlarına donanım denir.

1. İşlemci: Bilgisayarın beyni gibidir, mantıksal ve matematiksel işlemleri yapar, karar verir,karşılaştırma işlemi yapar, donanımlar arası ilişkiyi düzenler.İşlemci hızı gigahertz(GHZ) ile belirtilir.
2. Anakart: Bilgisayarın omurgasıdır. Tüm donanımın birbiri ile olan fiziksel bağlantısını sağlar. Bilgi akışının tamamı anakart üzerinden sağlanır.
3. RAM(Ana Bellek):Veriler ve komutlar burada saklanır.Bilgisayarın çalışması için gerekli olan işletim sistemi veya programlar ana belleğe  yüklenir.Programlar,veriler,komutlar ana belleğin üzerinde geçici olarak bulunur.Bilgisayarın kapatılmasıyla veya elektrik kesintisiyle ana belleğin üzerindeki veriler kaybolur
.Ram kapasiteleri MB veya GB ile ifade edilir.
4. Ekran Kartı: Ekranda görüntülenecek grafikler için video sinyali yaratan adaptör. Bilgisayarın işlediği veriyi monitör, televizyon, video projektör gibi görüntü aygıtlarında gösterime uygun hale getiren birim.Ekran kartlarının kapasiteleri MB veya GB ile ifade edilir.
5. Sabit Disk: Bir bilgisayarda bulunan bütün dosyaların(işletim sistemine ait dosyalar,program dosyaları,müzik, resim vs. dosyaları) kalıcı olarak saklandığı, bu dosyaların elektrik kesintisiyle kaybolmadığı birim sabit disktir.Sabit Disk kapasiteleri genellikle GB ile ifade edilir.
6. Monitör: Ekran kartından gelen görüntü sinyallerinin kullanıcı tarafından görülebilen bir hale getiren birim. Tüplü monitörler(CRT) ve Likit Kristal Ekranlı(LCD) olanlar. Görüntüyü tüp teknolojisi ile oluşturan monitörler hesaplı sahip olma maliyetleri ile likit kristal (LCD) monitörler ise kapladıkları alan,görüntü kalitesi ve düşük güç tüketimi yüzünden tercih edilirler.Monitörler ile ilgili değerler ekran büyüklüğü(İnch ile ifade edilir) ve çözünürlüktür(piksel ile ifade edilir.)
PİKSEL: Ekrandaki bir noktayı ifade eder.

Çözünürlük: Ekranda yatayda ve dikeyde bulunan piksellerin çarpımından oluşan(1024*768 piksel gibi) görüntü kalitesini ifade eden kavramdır.
7. Klavye: Üzerinde rakam, alfabetik karakter ve özel işaretlerden oluşan tuş takımı bulunan ve kullanıcının bilgisayara komut vermesini, bilgi girişi yapabilmesini sağlayan birim. Ülkemizde iki farklı tuş dizilimine sahip klavye bulunmaktadır. Bunlar Q klavye ve F klavye olarak adlandırılırlar. F klavye dizilimi daktilolardaki tuş dizilimi ile aynıdır. Q klavyenin dizilimi ise daha evrensel bir yapıya sahiptir.
8.
Fare: Çalışma yapılan bir programdaki bir özelliğin işaretlenmesini ya da bir komutun çalıştırılmasını sağlayan giriş birimdir.
9. Disket Sürücü: Yedekleme ya da taşıma amaçlı bilginin kalıcı olarak depolanabildiği 3.5 inch'lik manyetik disklerin okunmasını sağlayan birim.
10. Ses Kartı: Analog ses dalgalarını dijitale, dijital ses bilgilerini ise analog bir yapıya dönüştürebilen birim.

11. CD-DVD SÜRÜCÜ:
CD-ROM: CD okur, CD yazamaz(çekemez)(ROM sadece okur)

CD-RW:    CD okur, CD yazar(çeker)(RW hem okur,hem yazar)

DVD-ROM:CD+DVD okur,CD+DVD yazamaz.

DVD-RW:   CD+DVD okur,CD+DVD yazar.

12. Yazıcı: Bilgisayarda yapılan çalışmaları raporlamak amacıyla kağıt üzerine yazan birim. Yazıcılar; nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli, lazer olarak çeşitlere ayrılırlar.

13. Tarayıcı: Bir dokümandan aldığı görüntüyü bilgisayara dijital olarak aktaran birim.Yani kağıt üzerinde bulunan resimleri,fotoğrafları,yazıları bilgisayara görüntü olarak aktarır.

14. Kesintisiz Güç Kaynakları: Bilgisayarın elektrik kesintisi sırasında çalışabilmesi ya da güvenli bir şekilde kapatılabilmesi için geçici olarak elektrik kaynağı sağlayan birim.

15.Ethernet Kartı(Ağ kartları): Bilgisayarın ağ kabloları üzerinden yerel ya da genel ağlara bağlanmalarını sağlayan birimlerdir. Bir alanda ağ kurabilmek için ağ kartı ve ağ kablolarının olması şarttır.

16.Modem: İnternete bağlanmamızı sağlayan donanımdır.Çevirmeli modemler,ADSL modemler,Kablosuz modemler vardır.

--İşlemci,anakart,ram,ekran kartı gibi donanımlar bilgisayarın çalışmasını sağlayan ana donanımlardır,bunlardan birisinin arızalı olması veya takılı olmaması durumunda bilgisayar çalışmaz.

Giriş/Çıkış Birimleri

Giriş Birimleri: Bilgisayara veri girişi yapmayı sağlayan donanımlardır.(fare,klavye,tarayıcı,mikrofon,barkod okuyucular,optik okuyucular)

Çıkış Birimleri: Bilgisayarda oluşturulan verileri dışarı aktarmayı sağlayan donanımlardır.(monitör,yazıcı,hoparlör vs.)

Bazı donanımlar hem giriş birimi hem çıkış birimidir.(flash bellek,CD-RW,DVD-RW,disket sürücü,sabit disk,ram,modem gibi)

 

  


Ekleyen : dersimiz.com