Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm

BOY ABDESTİ (GUSÜL)
 Gasl; yıkamak, gusl ve iğtisal; gusletmek, yıkanmak, demektir. Şer'î bir terim olarak; bütün vücudun özel bir şekilde yıkanmasını ifade eder.
Guslü gerektiren haller:
a) Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücûd dışına çıkması boy abdestini gerektirir.
b) Hayız ve nifas (lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.
c) Cenazeye gusül abdesti aldırmak: Şehit olmayan veya cünüp bulunmayan müslüman ölünün boy abdesti aldırılması İslâm toplumuna yükletilen kifâî bir farzdır.
Guslün farzları:
Guslün farzları birer defa ağzı, burnu ve bütün vücudu yıkamak olmak üzere üç tanedir.
a) Ağız ve burnu yıkamak (mazmaza ve istinşak)
b) Bütün vücudun su ile yıkanması
Cünüp ve cünüp hükmünde olan için haram olan şeyler:
Cünüp, ay hali gören veya lohusa olan için namaz kılmak, tavaf yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve mescide girmek de caiz değildir.
TEYEMMÜM
Teyemmüm su bulunmadığı veya bulunup da kullanılamadığı takdirde, temiz olan toprağa sürülen ellerle yüzü ve dirseklere kadar kolları mesh etmektir. Ayrıca bu işin, abdestsizliği gidermek niyetiyle yapılması da gereklidir. Teyemmüm şöyle yapılır: Abdestsiz olan veya gusül yapması gereken kimse, iki elini toprak cinsinden temiz bir şeye bir kere vurup bununla yüzünü mesheder. Sonra iki elini bir daha vurup, bununla da dirseklerine kadar iki elini mesheder. Ve bu işi abdestsizliği gidermek veya namaz kılmak yahut taharetsiz geçerli olmayan başka bir ibadette bulunmak niyetiyle yapar. Bu duruma göre, teyemmümün farzları bir niyet ile iki meshden ibarettir. Teyemmüm; abdestin ve gusül gerektiren durumlarda guslün yerini tutar. Teyemmümün sebepleri şunlardır:
   1) Abdest veya gusle yetecek kadar su bulamamak.
   2) Suyu kullanmaya gücü yetmemek:
   3) Hastalık veya iyileşmenin gecikmesi:
   4) Suyun aşırı derecede soğuk olması:
Teyemmümü Bozan Şeyler: Aşağıdaki durumlarda teyemmüm abdesti bozulur:
1) Abdest ve guslü bozan her şey teyemmümü de bozar.
2) Teyemmüm etmeyi mübah kılan özrün kaybolması.
3) Suyu görmek veya bir defa bile olsa yeterli miktarda su kullanacak gücü elde etmek teyemmümü bozar.


Ekleyen : notbak.com