Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)

Selçuklular Oğuzların Üçok kolundan Kınık boyuna mensuptur. İslamiyeti kabul ettikten sonra “Türkmen” olarak adlandırılan Oğuzlara Bizanslılar “Uz” demişlerdir. Oğuzlar Seyhun ırmağı dolaylarında “Oğuz Yabgu Devleti’ni” kurdular.

 

Not: Oğuzlar tarih boyunca Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti gibi büyük Türk devletleri kurdular.

 

 

Dandanakan Savaşı (1040)

Tarafları: Selçuklular-Gazneliler

Sebebi: Selçukluların Horasan’a yerleşmesi

Sonucu: Bu savaştan sonra Selçuklu Devleti kurulmuştur.

 

Tuğrul Bey Dönemi (1040-1063)

Merv şehri başkent yapıldı.

Bizans ve Gürcü kuvvetleriyle Pasinler Savaşı yapıldı.

Not: Pasinler Savaşı Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır.

 

Abbasi Halifesi Tuğrul Bey tarafından Büveyhoğullarından kurtarıldı .Halife Tuğrul Bey’e “doğunun ve batının sultanı“ unvanını verdi.

Not: Bu olaydan sonra İslam Dünyasının siyasi liderliği Selçuklulara geçti.

 

Alp Arslan Dönemi (1063-1072)

 

Malazgirt Savaşı (1071)

Savaşın sebebi: Bizans’ın SelçuklularıAnadolu’dan atmak istemesi

Savaşın sonuçları:

 

Melikşah Dönemi (1072-1092)

 

Fetret Dönemi

 

Sultan Sencer Dönemi

Sencer dönemi Selçukluların son parlak devridir. notbak.com

 

Katvan Savaşı (1141)

Sultan Sencer Karahitaylarla yaptığı Katvan Savaşı’nı kaybetti. Bu savaştan sonra Selçuklu ülkesi Müslüman olmayan Türk ve Moğol birliklerinin istilasına uğramıştır.

 

Oğuzların isyanı

Oğuzlar vergi tahsilatı ve kendilerine kötü davranılması yüzünden isyan ettiler

Sultan Sencer’i esir ettiler, uzun zaman sonra esirlikten kurtulan Sencer çok yaşamadı ve öldü. Sencer’in ölümüyle Selçuklular yıkıldılar(1157)

 

B. Selçukluların Yıkılış Nedenleri

 

BÜYÜK SELÇUKLULARA BAĞLI DEVLETLER

 

ATABEYLİKLER

Atabey: Şehzadeleri eğiten komutanlardı, merkezi otoritenin bozulmasıyla bölgelerinde Atabeylik denilen küçük beylikler kurdular.

Sedat Kınayı / dersimiz.com


Ekleyen : Sedat Kınayı