Canlı ve Enerji İlişkisi

Canlı ve Enerji İlişkisi

Çevremizde gelişen bütün olaylar,fırtına,deprem vb. olaylar bir enerjinin sonucu ortaya çıkar. Evlerimizdeki elektrik barajlarda potansiyel enerji olarak depo edilir. Su türbini çalıştırarak hareket enerjisine dönüşür. Hareket enerjisinde de elektrik enerjisi elde edilir. Elde edilen elektrik ise hayatımızın bir çok alanında kullanılır. Kullanım sonucu ise ısı,ışık gibi enerjilere dönüştürülür. Enerji iş yapabilme yeteneğidir. Göremeyiz ama etkileriyle hissederiz. Tüm enerjilerin kaynağı ise Güneş'tir.

Enerji yaşamın sürekliliğini sağlar. Bebeğin,tohumun büyümesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için kesinlikle enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlılarda enerjiyi sağlayan birimler ise hücrelerdir. Hücreler yaşama boyu enerji üretir. Örneğin biyokimyasal enerji ateş böceğinin ışık organında ışık enerjisine, hareket eden bireyin kaslarında mekanik enerjiye, sinir hücrelerinde ise elektriksel enerjiye dönüşür.

Canlılık Olayları Enerjiyle Gerçekleşir

 Canlılar,büyüme,gelişme,üreme gibi canlılık olaylarını gerçekleştirebilmek için enerjiye gereksinim duyarlar.Bu enerjiyi de çevrelerinden elde ederler.Canlının enerji üretebilmek için kendisine gerekli olan maddeleri bir araya getirmesine özümleme denir.

Bitkiler enerjiyi fotosentez yoluyla güneş ışığından elde ederken hayvanlar enerjiyi besin şeklinde alırlar.

Canlılarda enerji dönüşümleri ve enerji depolama yaşamın temel olayları arasındadır. Bir canlı yaşamı boyunca enerji depolar ve korur. Örnek dalındayken sürekli enerji depolar ve kullanılır. Kuruyunca bu görevini yitirir.

Yeşil bitkiler fotosentezle güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürerek besin molekülleri halinde depo eder. Bu moleküllerde hayvan ve insanlar tarafından alınarak hücrelerinde kullanabileceği yeni bir kimyasal enerji haline dönüşür. Dönüşen bu enerji ATP (ADENOZİNTRİFOSFAT) denilen molekülün kimyasal bağlarında saklanır. Canlılar en çok kimyasal enerjiyi kullanır.
Kimyasal enerjide ATP moleküllerinin atomları arasında bağlarda depo edilmiştir. Hücre içinde bu bağlar koparılarak enerji açığa çıkarılır. Canlının tüm hayatsal olaylarının temel enerji kaynağı ATP molekülünün bağlarında depolanan enerjidir.


Ekleyen : dersimiz.com