Countable (Sayılabilen) - Uncountable (Sayılamayan)

COUNTABLE (SAYILABİLEN)

- Sayılarla ifade edilebilen bireysel nesneler, yerler vb. “Countable” yani “Sayılabilen” olarak kabul edilirler.

Örnek : Pictures (resimler), books (kitaplar), houses (evler), birds (kuşlar), doors (kapılar), pencils (kalemler)...

- Sayılabilen bir isim, hem çoğul hem de tekil yapılabilir.

Örnek: a picture (bir resim), a book (bir kitap), an apple (bir elma) - veya çoğul - three pictures (üç resim), a lot of books (birçok kitap), a few apples (biraz elma)

 

UNCOUNTABLE (SAYILAMAYAN)

- Hammaddeler, kavramlar, bilgiler v.b. gibi sayılarla ifade edilemeyen kelimeler-isimler ise “Uncountable” yani “Sayılamayan” olarak nitelendirilir.

Örnek : intelligence(zeka), wood(odun), cheese(peynir), anger(öfke)...

Türkçe olarak düşünürsek, sayılamayan isimlerin mantığı şudur; bizler asla bir peynir, iki peynir, üç peynir biçiminde saymayız, bunun yerine ağırlık ölçüsüyle ya da içinde bulunduğu kabın sayısıyla peyniri sayarız; Örneğin, 1 kilo peynir, 300 gram peynir, 5 teneke peynir gibi…

Özet olarak, sayılamayan isimler, ölçü birimleri vb. gibi şeylerle sayılabilir hale getirilirler.

Örnek:
water (su) – a glass of water (bir bardak su) - two glasses of water (iki bardak su)
cheese (peynir)– five slices of cheese (beş dilim peynir)

Örneklerde de görüldüğü üzere, çoğul eki sayılamayan kelimeye değil ölçü birimine getirilmektedir.

Dipnot: “Some” kelimesi, sayılabilen kelimelere kullanıldığında “birkaç”, sayılamayan kelimelerle kullanıldığında ise “biraz” anlamına gelmektedir.

Örnek:

There are some students in the garden. (Bahçede birkaç öğrenci var.)

There are some water in the pool. (Havuzda biraz su var.)


Ekleyen : MEB Ali