Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri ve Çıkan Dergiler

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ

1-) 1923-1940: Kurtuluş Savaşı,  birlik-beraberlik, ilke-inkılaplar, Atatürk-Halk, Anadolu  ve Anadolu insanını, memleket edebiyatı, Türk tarihi, sosyal hayat, yoksulluk

 

2-) 1940 sonrası:II Dünya Savaşı, işçi-emekçi-halk-köylü, darbeler, bireysel duygu ve sorunlar,  toplumsal sorunlar

 

3-)Batı kültür ve medeniyeti örnek alınmakla birlikte, yanlış Batılılaşma eleştiri konusu yapılmıştır.

 

4-) Bütün edebi türler teknik olarak kusursuzlaştı. (roman, öykü vs)

 

5-) Dilin en sade olduğu dönem. (TDK kuruldu, alfabe değişti, halk mektepleri açıldı, Güneş-Dil Teorisi)

 

6-)Toplumcu gerçekçilik (Realizm), sezgicilik (İntüisyonizm), varoluşçuluk (Egzistansiyalizm), gerçeküstücülük (Sürrealizm), dadacılık (Dadaizm) gibi edebiyat akımları

 

7-). Bireyin iç dünyası ve psikoloji, psikiyatri ve psikanaliz

 

8-)Bu edebiyatın temelleri Cumhuriyet öncesinde atıldı. (Yakup Kadri, Halide Edip, Refik Halit, Reşat Nuri Faruk Nafiz vs.)

 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇIKAN BELLİ BAŞLI DERGİLER

KÜLTÜR HAFTASI: Peyami Safa-roman ve köy edebiyatı" üzerine gündeme getirdiği tartışmalar,


AĞAÇ: Necip Fazıl Kısakürek- sezgici ve millî bir sanat anlayışı https://www.notbak.com


BÜYÜK DOĞU: Necip Fazıl Kısakürek-siyasî, edebî, fikrî, aktüel


ÇINARALTI: Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç-Türkçü-milliyetçi, Türk kültürü ve Türk tarihi


VARLIK: Yaşar Nabi Nayır- edebiyatımızın en uzun soluklu dergisi


MARKOPAŞA:  Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz-halkçı, toplumcu gerçekçi, siyaset, mizah ve hiciv


HİSAR:  Hisarcıların en önemli sanat ilkesi, "millî" olanla "yeni"


YAPRAK: Orhan Veli Kanık-Garip anlayışı


PAZAR POSTASI:  Muzaffer İlhan Erdost-İkinci Yenileri savunur, Garip şiirine karşı bir tutum


TÜRK DİLİ:  TDK aylık yayını-Türk dili ve edebiyatı


MAVİ:  Attilâ İlhan'a mal edildi-Maviciler ve  toplumcu gerçekçi sanat


TÜRK EDEBİYATI: Ahmet Kabaklı -edebiyatta ve sanatta millîlik


PAPİRÜS: Cemal Süreya


HALKIN DOSTLARI:  Ataol Behramoğlu ve İsmet Özel


ŞİİRATI:  Vural Bahadır Bayrıl-1980 sonrası şiiri

 

NOT: Cumhuriyet döneminde; Dergâh, Mavera, Doğuş Edebiyat, Hece, Yazko gibi daha pek çok dergi çıkmıştır.


Ekleyen : dersimiz.com