DNA Molekülünün Yapısı

DNA Molekülünün Yapısı

DNA nükleotid adı verilen daha küçük moleküllerden oluşmuştur.Nükleotidler üç kısımdan oluşur:

1.Baz 2.Şeker 3.Fosfat

1.Baz : Nükleotidlerin yapısında beş çeşit organik baz bulunur:

(A) Adenin,

(C) Sitozin,

(U) Urasil(Sadece RNA'da bulunur.),

(G) Guanin,

(T) Timin(Sadece DNA'da bulunur.)

Organik bazlardan A ile T,G ile C birbirine bağlanır.DNA'nın yapısında ,A=T ve G=S'dir.

2.Şeker :Nükleik asitlerde iki çeşit şeker vardır:Deoksiriboz(Yalnız DNA'yı oluşturan nükleotidlerin yapısında bulunur.)Riboz(Yalnız RNA'yı oluşturan nükleotidlerin yapısında bulunur)

3.Fosfat :Nükleotidlerin yapısında bulunan fosfat,fosforik asit(H3PO4 ) bileşiği halinde hem DNA hem RNA'larda bulunur.


Ekleyen : dersimiz.com