Düşünmenin Yapı Taşları - Dil Ve Düşünme (Psikoloji)

DÜŞÜNMENİN YAPI TAŞLARI

 

DÜŞÜNME:  Karşılaşılan bir problemi zihinde çözebilme gücü olarak tanımlanır veya olaylar ve nesneler arasında bağ kurmaktır. ( düşünürken nesne ve olayların kendilerinden değil, zihinde kalan izlerinden yararlanılır.)

Düşünme için imgeler, semboller, kavramlar, kategoriler kullanılır. Bunlar düşünmenin yapı taşlarıdır.

 

İMGELER(hayal): Daha önce algıladığımız nesne ve olayların zihinde yeniden canlandırılmasıdır. Nesne ve olayların zihindeki izleridir.   Örneğin zihnimizde evdeki eşyalarımızı hayal edebiliriz, özlediğimiz birini hayal edebiliriz.

 

SEMBOLLER(simge): Herhangi bir nesnenin sembolü, işareti demektir.  Örneğin her sözcük birer semboldür. Trafik işaretleri, TL vb.

 

KAVRAMLAR: Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve onları bir sözcük altında toplayan genel tasarımdır. Kavramlar doğada bulunmadıklarından ve soyut olduklarından, duyu organları yoluyla öğrenilemez. Kavramlar ancak düşünme ile kavranabilir. Ör: Ağaç ev, güzellik vb.  ( ağaç bir kavramdır çünkü çok sayıda nesnenin (portakal çam kiraz vb ) genel adıdır.) dersimiz.com

 

KATEGORİLER: Varlıkların belirli özellikleriyle bir gruba dahil edilmesi, sınıflandırılmasıdır. Örneğin sınıftaki öğrenciler cinsiyete göre iki kategoriye ayrılır.

 

DİL VE DÜŞÜNME

 

Dil, insanların duygu ve düşüncelerini anlatmak, bilgi alış-verişinde bulunmak için kullandıkları iletişim aracına denir. Yazı dili, konuşma dili, işaret dili, beden dili olarak sınıflandıracağımız dilin amacı her durumda iletişim sağlamaktır.

 

Konuşurken cümledeki vurdu, sesin yüksekliği, konuşma aralığı vb. özellikler de duygularımızı anlatmada etkilidir.

 

(Konuşma dilinin ve beden dilinin avantajları ve dezavantajları neler olabilir?) 


Ekleyen : Nuray TAN