Duyu Organlarımız : Göz

 Cisimleri görmemiz için özelleşmiş duyu organımızdır. İki kısımdan oluşur:
1. Göz yuvarı(Küresi)
2. Gözün Yardımcı Organları

eye

Göz yuvarı üç tabakadan oluşur.
a) Sert tabaka: Gözü dıştan kuşatarak korumaya yarar . Beyaz renkli kısmına göz akı denir. Göz ön kısmında saydamlaşarak bombeleşir. Gözün bu kısmına kornea veya saydam tabaka da denir. Bu kısım ışığın göze girmesini sağlar.

b) Damar Tabaka: Gözü besleyen kan damarlarının bulunduğu koyu renkli bir kısımdır. Bu da gözün ön kısmında değişerek, göze rengini veren irisi meydana getirir. İrisin ortasında çapı 2 mm ile 8 mm arasında değişebilen göz bebeği bulunur. Göz bebeğinin büyüklüğü, cisimlerin uzaklıklarına ve ışığın şiddetine göre kendiliğinden değişir.

c) Ağ Tabaka (retina): Gözün iç kısmında görme sinirlerinin bulunduğu tabakadır. Görme sinirlerinin duyarlı olan uçları, ya koni veya çomak şeklindedir. Konik olanlar renklere duyarlı, çomak şeklinde olanlar da ışığa duyarlıdır. Görme sinirlerinin göze girdiği yer duyarlı değildir. Buraya kör nokta denir. Kör noktanın üst kısmında sarı benek bulunur. Bu kısımda konik sinir uçları , çoğunluğu teşkil ederler. Sarı benekten uzaklaşınca konik uçları azalır. Bu yüzden gözün tam karşısındaki cisimlerin renkleri iyice seçildiği halde, yanda kalanların karaltıları görülür.
Bundan başka, gözün ön boşluğuna ön oda ve arka oda olmak üzere iki kısma bölen göz merceği bulunur. Buna göz billuru da denir. İnce kenarlı bir mercek olup ortasının kalınlığı 3.5 mm kadardır. Ön oda ve arka odaların içi saydam maddelerle doludur.

Gözün Yardımcı Organları: göz kapakları,kirpikler,kaşlar,göz yaşı bezleri,yağ bezleri ve göz kaslarıdır.
Göz kapakları: Gözü çevresel etkilere karşı fiziksel olarak korur.

Kaşlar : Gözü dış etkenlerden korur ve terin göze girmesini önler.
Göz Yaşı Bezleri : Göz yaşı salgılayarak gözün içini kaygan bir durumda tutar. Gözyaşı gözün iç kenarlarındaki oluklardan bir kanalla burun boşluğuna akar.
Çapak(yağ) Bezleri: Kirpiklerin dip tarafında Bulunur. Yağlı bir madde salgılayarak göz kapaklarının hareketini kolaylaştırır.
Göz Kasları: Gözlerin aynı zamanda hareketini sağlarlar.

Göz kusurları:
Renk körlüğü (doğuştan olur ): Yeşil ve kırmızı renklerin birbirine karıştırılması kusurudur. Kalıtsaldır. Daltonizm de denir. Tedavisi yoktur.renkkörü
Şaşılık (doğuştan olur ): Göz yuvarlağını hareket ettiren kasların uzun veya kısa oluşu ile ilgili göz kusurudur. Ameliyatla tedavi edilebilir.
Miyopluk : Uzaktaki cisimlerin net görülememesi kusurudur. Merceğin şişkin veya kırıcılığının fazla olmasından kaynaklanır. Görüntü sarı lekenin önünde olur. Kalın kenarlı mercekli gözlükler kullanılarak tedavi edilebilir.
Hipermetropluk : Yakındaki cisimlerin net görülememesi kusurudur. Merceğin basık veya kırıcılığının az olmasından kaynaklanır. Görüntü sarı lekenin arkasına düşer. İnce kenarlı mercekli gözlükler kullanılarak tedavi edilebilir.
Astigmatizm : Cisimlerin şekillerinin bozuk veya bulanık görülmesi kusurudur. Merceğin yüzeyinin düz olmamasından kaynaklanır. Silindirik kenarlı gözlükler kullanılarak tedavi edilebilir.
Presbitlik : İnsanlar yaşlandıkça göz merceği esnekliğini ve saydamlığını kaybeder ve göz yakına uyum yapamaz. Bu durumda 40 cm. den yakın net görülemez. İnce kenarlı mercekli gözlük kullanılarak tedavi edilir, gözlük okurken yada yazarken kullanılır sürekli kullanılmaz.
kusurlar

Göz Hastalıkları :
Trahom: Mikroplardan ileri gelen hastalıkların en önemlisi ve en tehlikesidir. Daha çok sıcak bölgelerdeki insanlarda görülür. Hasta insanların havlu ve benzeri eşyalarını kullanmakla geçer. İlgilenilmezse kısa zamanda gözü kör edebilir. Göz kapağı irinleşir, kızarır, kalınlaşır.
Katarakt: Fiziksel nedenlerden doğan hastalıklardan en önemlisidir.Yaşlı kimselerde göz merceğinin saydamlığının kaybedilmesidir. Mercek sertleşir. Meydana gelen olaya katarakt denir.
Arpacık: Göz kapaklarındaki kirpiklerin diplerinin ağrıyarak irinleşmesi olayıdır.
Konjunktivit: Göz kapağının merceğe değen iç kısmının dış etkenlere bağlı olarak ağrımasıdır.

Göz Sağlığı İçin;
* Gözlerimizi her çeşit mikroba karşı dikkatle korumalıyız.
* Toz, toprak, duman ve zararlı gazların bulunduğu yerlerde koruyucu gözlük kullanmalıyız
* Çok hafif ya da çok kuvvetli ışık altında okumamalı, elişi yapmamalıyız.
* Şiddetli güneşte ve karlı havada güneş gözlüğü kullanmalıyız.
* Başkalarının numaralı gözlüklerini kullanmamalıyız.
* Gözlerimizde bir rahatsızlık hissedersek vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurmalıyız.
* Uzun süre yakından televizyon ve bilgisayara bakılmamalı
* Okuma süresince kitap ile göz arasında 20-35 cm arasında kadar mesafe olmalıdır.
* Gözün görme yeteneğini arttırmak için A vitamini içeren besinler yenilmelidir.


Ekleyen : dersimiz.com