Düz Aynada Yansıma Ve Görüntü Oluşumu

DÜZ AYNADA YANSIMA VE GÖRÜNTÜ OLUŞUMU

Düz ve saydam cisimlerin bir yüzeyinin parlatılmasıyla oluşan cisme düz ayna denir.

Düz aynalarda yansıma, yansıma kanunlarındaki gibi gerçekleşir.

 

aynalarÖRNEK: Yandaki şekilde düzlem ayna ile ışığın gelme doğrultusu arasında 60˚ açı vardır. Bu durumda ışığın yansıma açısı kaç derecedir?

 

A ) 60           B ) 30             C ) 15             D ) 0

 

 

 

 

 

 

aynaÇÖZÜM: Yansıma açısı, normal ile yansıyan ışın arasındaki açıdır. Aynı zamanda da yansıma açısı gelme açısına eşittir. O yüzden önce gelme açısını bulalım;

                                      x = 90 - 60

                                      x = 30˚ ( Gelme açısı )

                                     Gelme açısı yansıma

                                     açısına eşit olduğundan;

                                     Yansıma açısı =30˚ olur

 

DÜZ AYNALARDA GÖRÜNTÜ VE  OLUŞUMU

Düz aynalarda görüntü oluşumu, aynaya düşerek yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur.

düz aynalar

Düz Aynada Oluşan Görüntünün Özellikleri;

1 . Görüntü zahiri ( sanal ) dır.

2 . Düzdür.

3 . Ayna gerisindedir.

4 . Cismin boyu ile görüntünün boyu aynıdır.

5 . Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı aynıdır.

6 . Cismin sağı görüntünün soludur.

7 . Cisim aynaya hangi hızla yaklaşırsa, görüntü de aynı hızla yaklaşır. Kısacası, görüntü, cismin aynaya göre simetriğidir.

NOT : Yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşan görüntü zahiri, yani sanaldır. Bu görüntüler aynanın arkasında oluşur.

 

UYARI : Yansıyan ışınların kesişmesiyle oluşan görüntü  gerçek , yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşan görüntü ise zahiridir. 

 

Düz Aynalarda Bazı Özellikler ;

1 . Bir düz aynaya gelen ışın sabit kalmak şartı ile, ayna α kadar döndürülürse, yansıyan ışın 2α kadar sapar.

düz ayna

 

2 . Kesişen iki düz ayna arasındaki cismin, bu aynalardaki görüntü sayısı;

 

    

n= 360    1

       α

 bağıntısıyla bulunur.

n = Görüntü sayısı          α= Aynalar arasındaki açı.

 

NOT : α= 0 olduğunda n =  ∞ (sonsuz) olur.

3 . Bir cisim, duran bir düz aynaya +V hızıyla yaklaşırsa, görüntü de aynaya - V hızıyla yaklaşır. Bu durumda cismin görüntüsünün, cisme yaklaşma hızı ise - 2V olur.

 

ÖRNEK:

düzayna

Bir adam şekildeki gibi düz aynaya d kadar uzaktan bakarken aynaya x kadar yaklaşırsa adamla görüntüsü arasındaki uzaklık ne olur?

A ) d - x                               B ) d + x

C ) 2d - 2x                           D ) 2d + 2x

 

ÇÖZÜM : Adamın aynaya x kadar yaklaşmasıyla , adamla ayna arasındaki mesafe d - x olur. Bu durumda görüntüyle ayna arasındaki mesafe de d - x kadar olur. Adam ile görüntüsü arasındaki uzaklık ise ;

( d - x ) + ( d - x ) = 2d - 2x olur.

 

Düz Aynalarda Görüş Alanı :

Gözün aynada görebildiği alandır. Görüş alanını bulmak için, gözün aynaya göre simetriği alınarak , aynanın uçlarına ışınlar çizilir. Çizilen bu ışınlar arasında kalan bölge içindeki cisimler göz tarafından görülebilir. 

 

ÖRNEK :

Yandaki şekilde G noktasından aynaya bakan göz hangi noktaları göremez?

 

A ) Yalnız A                   B ) Yalnız B

C ) C ve D                      D ) A,B ve D

 

 

 

ÇÖZÜM : Gözden aynanın uçlarına ışınlar gönderildiğinde, yansıyan ışınlar arasında kalan bölgedeki ışınlar görünür. Bu durumda görünmeyen nokta A noktasıdır.

ayna soru cevap

 

 

 

 


Ekleyen : dersimiz.com