Düzyazı Türleri / Anlatmaya Bağlı Türler - Hikaye(Öykü)

Düzyazı Türleri / Anlatmaya Bağlı Türler - Hikaye(Öykü)

Olmuş ya da olabilecek olayları yere ve zamana bağlayarak bir kurgu içinde anlatan, insan yaşamından kesitler sunan kısa yazı türüne hikaye(öykü) denir.

 

Önemli Özellikleri Olan Hikaye(öykü)ler :

İlk öykü A.Mithat Efendi       Letaif-i Rivayet(Anlatılagelen öyküler)

Batılı anlamda ilk öykü (ilk realist öykü)   Samipaşazade Sezai  Küçük Şeyler

Basılan ilk küçük hikaye kitabı              Samipaşazade Sezai  Küçük Şeyler

Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri Boccacio  Decameron

Konuşma diliyle yazılan ilk hikayenin sahibi Ömer Seyfettin dersimiz.com

Gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen Refik Halit Karay

İlk öykü denemesi     Emin Nihat Tarlan Müsameratname

Yayınlanmış ilk öykü kitabı   Emin Nihat Tarlan Müsameratname

Dünyadaki ilk özgün çizgi roman hikayesi       Chester Gould     Dick Tracy

 

İki tür hikâye tekniği vardır:

A- Klasik Hikâye (Olay Hikayesi/Maupassant Tarzı Hikâye):

B- Modern(Çağdaş) Hikâye (Durum Hikayesi/Kesit Hikayesi/Çehov Tarzı Hikâye):

Hikâye ve Romanın Farkları

Hikâye anlatım olarak romana benzer; ama aslında onun romandan çok farklı yanları vardır:

  1. Hikâye türü, romandan daha kısadır.
  2. Hikâyede temel öge olaydır. Romanda ise temel öge karakter, yani kişidir. Hikâyeler olay üzerine kurulur, romanlar ise kişi üzerine kurulur.
  3. Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Romandaki olaylardan her biri hikâyeye konu olabilir.
  4. Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romandan farklı olarak hikâyede kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikâyelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımıza çıkmaz.
  5. Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır.
  6. Hikâyeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır.

Ekleyen : dersimiz.com