Elementlerden Bileşik Oluşturulması

Saf maddeler,bileşikler ve elementler diye ikiye ayrılır.
Tek cins atomdan yapılmış maddeye 'element' denir. Elementler kendisinden başka maddeye ayrılmazlar. Maddenin en küçük yapı taşı atom dur.

Farklı cins atomların birleşerek oluşturdukları yeni maddeye bileşik madde denir.Örneğin: 2Hidrojen + Oksijen = Su reaksiyonuna göre iki element birleşmiş bir bileşik madde (su) oluşmuştur. Bileşiklerin bütün özelliğini taşıyan en küçük parçasına molekül denir.

Element molekülü(O2,H2,N2 gibi) ve bileşik molekülü(H2O,NH3 gibi)diye ikiye ayrılır.

Bileşiklerin özellikleri:
1) Bileşiğin özelliği,kendisini oluşturan elementlerin özelliklerine benzemez.
      Fe     +     S       →      FeS
 Demir        Kükürt         Demir sülfür
Mıknatıs          Su içinde        Mıknatıs çekmez,su içinde yüzmez
  çeker                yüzer

 


2) Bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında belirli bir sabit oran vardır.
Ca + 1/2O2 CaO

40 g     16 g         56 g
Ca / O = 40 / 16 = 5/2 dir.

3) Belirli bir erime,kaynama noktaları ve özkütleleri vardır.


4) Bileşik,kendisini oluşturan elementlerin sembolleriyle gösterilir. Bileşiğin formülü elementlerin sayısını ve cinsini belirler.

5) Bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler.

Element ile Bileşik Arasındaki Farklar
1) Element aynı cins atomlardan,bileşik farklı cins atomlardan oluşur.
2) Element,kendinden daha basit maddelere ayrılamaz.Bileşik,kendini oluşturan elementlere ayrılabilir.
3) Elementleri sembollerle,bileşikleri formüllerle gösteririz.

 


Ekleyen : dersimiz.com