Enerji Çeşitleri (Türleri)

ENERJİ ÇEŞİTLERİ (TÜRLERİ)

 

İş yapmak için kullanılan birçok enerji çeşidi vardır. Canlılar, makineler ve elektrikli aletler enerjiyi bir türden diğerine dönüştürür.

 

Kimyasal Enerji:

Bir kimyasal reaksiyon sonucu elde edilen enerjidir. Benzin, mazot, kömür, doğalgaz, odun gibi yakıtların yanmasıyla açığa çıkan enerji bu türdendir. Araçlarda kullanılan aküler elektrik enerjisi verdiğinde kimyasal enerji kullanmış olur. Vücudumuzun besinlerden aldığı enerji, besinlerin kimyasal reaksiyonlar sonucu yakılmasıyla elde edilen kimyasal enerjidir.

 

Elektrik Enerjisi:

elktrkBir elektrik devresindeki elektrik akımının sahip olduğu enerjiye elektrik enerjisi denir. Elektrik enerjisi voltaja göre değişir. 220 V luk şehir elektriğinin sahip olduğu elektrik enerjisi, 1,5 V luk bir pilin sahip olduğu elektrik enerjisinden daha fazladır.

Elektrik akımı sayesinde birçok elektrikli cihaz çalışır. Elektrikli cihazlar elektrik enerjisini kullanarak ısı, ışık ve hareket enerjisi üretirler.

 

Isı Enerjisi:

Isı, sıcak olan bir cismin çevresine yaydığı ya da kendisinden soğuk olan cisimlere aktardığı, yani alınan veya verilen enerjidir. Örneğin, elektrikli bir çaydanlıkta elektrik enerjisi sıvıya aktarılır ve sıvı tanecikleri ısı enerjisi kazanır ve sıvının sıcaklığı artar.

 

Ses Enerjisi:

sesSes, dalgalar şeklinde etrafa yayılır. Bu nedenle ses dalgalarının enerjileri vardır ve ses dalgalarının üretilmesi için de enerji gerekir. Örneğin bir radyonun hoparlörü, elektrik enerjisini titreşimlerle ses enerjisine dönüştürür.

 

Sesin bir enerjisi olduğunu, yüksek sesle müzik dinlenen yerlerde anlayabilirsiniz. Buralarda ses, göğsünüzü, aynı kulak zarınızı titreştirdiği gibi titreştirir. Ses dalgaları, havadaki parçacıkların birbirine çarpması sonucu yol alır. Bu parçacıklar kinetik enerjiye sahiptir.

 

Işık Enerjisi:

Işık bir yüzeye çarptığında absorbe edilir (emilir), iletilir ya da yansıtılır. Işık absorbe edildiğinde, absorbe eden cismin bir miktar ısınmasına neden olur. Çünkü ışık tarafından cisme enerji aktarımı olmuştur. Bu şekilde ışığın sahip olduğu enerjiye ışık enerjisi denir.

 

Güneş Enerjisi:

güneşDünya için en büyük enerji kaynağı Güneş’tir ve Dünya’mız Güneş’ten sürekli enerji almaktadır. Güneş enerjisi, Güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir. Güneş’teki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Güneş çevreye saygılı, dünyanın tükenmeyen en güçlü ve temiz enerji kaynağıdır. dersimiz.net

 

Nükleer Enerji:

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Güneşin ve tüm yıldızların yaydığı enerji, yapılarındaki atom çekirdeklerinde meydana gelen birleşme ve ayrışmalar sonucu açığa çıkan ve uzaya yayılan enerjidir. Günümüzde kurulan atom santrallerinde nükleer enerji elde edilmektedir.

 

Kütle Enerjisi:

Modern fiziğin öncülerinden Einstein’in rölâtivite teorisine göre, kütle ile enerji eşdeğerdir ve birbirine dönüşebilir. Bu teoriye göre, potansiyel enerjisi olmayan herhangii bir parçacık durgun hâlde bulunsa bile kütlesinden dolayı bir enerjiye sahiptir. Bir maddenin kütlesinden dolayı sahip olduğu bu enerjiye durgun kütle enerjisi denir.

einstein

Mekanik Enerji:

Sürtünmesiz sistemdeki bir maddenin kinetik ve potansiyel enerjisinin toplamına mekanik enerji denir.


Ekleyen : dersimiz.com