Enerji Dönüşümleri

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ:

Enerji kendi kendine var olmaz, var olan enerji ise kendi kendine yok olmaz. Fakat bir tür enerjiden başka bir tür enerjiye dönüşebilir. Günlük hayatta karşılaştığımız birçok olayı enerji açısından incelediğimizde, enerjinin bir türden diğer bir türe dönüştüğünü görürüz. Yaşantımızı sürdürebilmemizde Güneş en önemli enerji kaynağımız olmakla birlikte Dünya’mızda da enerji ihtiyacımızı karşılayacak farklı kaynaklar mevcuttur. Fosil yakıtlar, rüzgâr enerjisi, vb. Bazı enerji kaynakları, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için diğer enerji türlerine dönüştürülerek kullanılır.

 

Bir insan normalde harcadığı enerjiden fazla enerji alırsa şişmanlar. Tersi durumda ise zayıflar. Dünya’mız oluşumundan günümüze kadar sürekli Güneş’ten enerji almaktadır. Buna rağmen Dünya’mızdaki enerjinin artmamasının nedeni; Dünya’mızın bir taraftan enerji alırken, diğer taraftan evrene enerji vererek fazla enerjiyi kaybetmesidir. dersimiz.com

 

Günlük yaşantımızda enerji harcayarak yapılan faaliyetlerde, harcanan enerjinin fiziksel olarak bir iş yapabilmesi için mutlaka bir enerji çeşidine dönüşmesi gerekir.

 

Enerjinin bir türden diğerine dönüşmesi enerjinin kullanım alanına göre değişir.

 

Yatay düzlemde sıkıştırılmış bir yayın önüne cisim konulup yay serbest bırakıldığında, sıkıştırılmış yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi, cisme kinetik enerji olarak aktarılır. Ortam sürtünmeleri ve başka nedenlerden dolayı da cismin kazandığı kinetik enerji, ısı ve diğer enerjilere dönüşür.

 

Güneş’ten gelen ışık enerjisi fotosentez yolu ile besinlerdeki şekere ve değişik vitaminlere dönüşür.

 

Yiyecekler kimyasal enerjiye sahiptir. Bu kimyasal enerjiyi alan sporcular aldığı enerjiyi ısı ve kinetik enerji gibi değişik enerjilere dönüştürür.

 

Belirli bir yükseklikteki cam macunu serbest bırakıldığında yere çarparak yapışıp öylece kalır. Bu olayda cam macununun yere göre potansiyel enerjisi yere çarparken kinetik enerjiye, bu kinetik enerji de ses, ısı ve diğer enerjilere dönüşür.

 

Barajlardaki suyun potansiyel enerjisi önce kinetik enerjiye dönüştürülür. Kinetik enerji ise jeneratörler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülür.

 

Elektrik enerjisi, bir ısıtıcıda ısı ve ışık enerjisine; çamaşır makinesinde hareket ve ısı enerjisine dönüştürülür.

 

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere varlıkların sahip oldukları enerjiler sürekli birinden diğerine aktarılmakta, bu sırada da enerji bir biçimden diğerine dönüşmektedir. Enerjinin vardan yok, yoktan var olmayacağı gerçeği ile enerjinin şekil değiştirme ilkeleri birleştiği zaman, kainat efsanesinin çalışma dizesi hakkında bilgi sahibi oluruz.

 


Ekleyen : dersimiz.com