Enerji ve Hayat

ENERJİ VE HAYAT

A) METABOLİZMA

Hücrelerde meydana gelen yapım, yıkım ve dönüşüm reaksiyonlarının hepsine birden metabolizma denir.

 

1. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA=ASİMİLASYON=BİYOSENTEZ)

 

2. YADIMLAMA(KATABOLİZMA=DİSİMİLASYON=YIKIM)

 

B) ATP(ADENOZİN TRİ FOSFAT)

Yapısında Adenin organik bazı, 5C’lu Riboz şekeri ve 3 tane de fosforik asit bulunur.

ATP

1) Fotosentez(=fotofosforilasyon)

 a) Devirli fotofosforilasyon

 b) Devirsiz fotofosforilasyon

 

2) Oksijenli solunum

 a) Substrat düzeyinde fosforilasyon(Glikoliz ve krebs evresinde)

 b) Oksidatif fosforilasyon(ETS’de)

 

3) Fermantasyon (Glikolizde)

 

4) Kemosentez (Kemosentetik fosforilasyon olarak)

 

C) FERMANTASYON

 

 A) GLİKOLİZ SAFHASI 

 

 B) SON ÜRÜN SAFHASI 

ALKOL FERMANTASYONU

 

LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

1.si yeterli oksijen geldiğinde pirüvata tekrar dönüşerek CO2 ve H2O’ya parçalanır.

2.si ise glikoz sentezlenir.

 

D) OKSİJENLİ SOLUNUM

          1.si enerji üretmek

          2.si bazı ara bileşiklerin eldesi

 

A) GLİKOLİZ

 

B) KREBS ÇEMBERİ(SİTRİK ASİT ÇEMBERİ)

 

C) ETS (SON OKSİDASYON=OKSİDATİF FOSFORİLASYON)

biyoloji

 E) SOLUNUMDA DİĞER ENERJİ KAYNAKLARI


Ekleyen : dersimiz.com