Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin Trifosfat)

ENERJİNİN TEMEL MOLEKÜLÜ ATP (ADENOZİN TRİFOSFAT)

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN ORGANİK BİLEŞİKLER

ATP Molekülünün Yapısı

- Adenin bazı, Riboz şekeri (pentoz) ve üç fosfat grubundan  (fosforik asit) oluşur.

- Adenin bazına ribozun glikozit bağı ile bağlanmasıyla adenozin nükleozit oluşur.

- Fosfat ile şeker arasında ester bağı bulunur.

 

atp molekülü

 

ATP Molekülünün Özellikleri

- Tüm canlılar tarafından sentezlenir.

- ATP enerji depolar ancak kendisi hücrede depo edilemez.

- ATP, hücreler arası boşluklara çıkamaz. Hücre içinde sentezlenir ve hücre içinde harcanır.

- Yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı bulunur. Bu fosfat bağlarının kopmasıyla açığa çıkan enerji hücrelerdeki metabolik olaylarda kullanılır.

- Hücrede ADP’ye bir fosfat grubunun eklenmesi sonucu ATP sentezlenir. Bu olaya fosforilasyon denir. 

-ATP’den su ve ATPaz enzimi aracılığı ile bir fosfat bağının kopması ile tekrar ADP oluşur. Bu olaya da ATP yıkımı (defosforilasyon) denir. L aboratuvar koşullarında bir mol ATP'nin hidrolizi ile 7 300 cal'lik enerji açığa çıkar.

defasforilasyon

atp

- Yapısındaki 5 karbonlu şeker (pentoz) olan ribozun benzerliğinden dolayı ATP daha çok RNA’ya benzer. 

 


Ekleyen : eyubj