Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (L-M-N)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (L)
- Laf-söz
- Lahza-an
- Lider-önder
- Lisan-dil
- Lüzumlu-gerekli
- Lüzumsuz-gereksiz
- Lal-dilsiz
- Lama-deve
- Lafazan-geveze

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (M)
- Mabet-tapınak
- Macera-serüven
- Mafsal-eklem
- Mağlup-yenik
- Mahalli-yerel
- Mahcup-utangaç
- Mahluk- yaratık
- Mahpushane-hapishane
- Mahsul-ürün
- Mana-anlam
- Manzara-görünüm
- Matbaa-basımevi
- Matem-yas
- Mebus-milletvekili
- Mecbur-zorunlu
- Mecmua-dergi
- Medeni-uygar
- Medeniyet-uygarlık
- Mektep-okul
- Melodi-ezgi
- Menfaat-çıkar
- Menfi-olumsuz
- Menkul-taşınır
- Meridyen-boylam
- Mesafe-ara
- Mesela-örneğin
- Mesele-sorun
- Mesken-konuk
- Meslek-iş
- Mesul-sorumlu
- Mesut-mutlu
- Meşhur-ünlü
- Meşrubat-içecek
- Mevcut-var
- Meydan-alan
- Millet-ulus
- Milletvekili-mebus
- Milli-ulusal
- Misafir-konuk
- Misal-örnek
- Misli-katı
- Muavin-yardımcı
- Muharebe-savaş
- Muhtelif-çeşitli
- Muştu-müjde
- Müessese-kurum-kuruluş
- Mühim-önemli
- Mükafat-ödül
- Müsabaka-yarışma
- Müsait-uygun
- Müspet-olumlu
- Müstahsil-üretici
- Müstakil-bağımsız
- Müşteri-alıcı
- Merkep-eşek
- Mani-engel
- Mübarek-kutsal
- Muallim-öğretmen
- Mektup-name
- Merasim-tören
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (N)
- Nadir-ender
- Nakil-atama-taşıma
- Nasihat-öğüt
- Nebat-bitki
- Neden-sebep
- Nefes-soluk
- Nehir-ırmak
- Nem-rutubet
- Nesil-kuşak
- Nesir-düzyazı
- Neşe-sevinç
- Netice-sonuç
- Nispet-oran
- Nitelik-kalite
- Noksan-eksik
- Numune-örnek
- Nutuk-söylev
- Nakit-para-akça
- Nakliyeci-taşımacı
- Namzet-aday


Ekleyen : notbak.com