Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (S-Ş)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (S)
- Sade-yalın
- Sağlık-sıhhat
- Saha-alan
- Sahil-kıyı-yalı
- Saldırı-hücum
- Samimi-içten
- Sanayi-endüstri
- Sandalye-iskemle
- Savaş-harp
- Saz-çalgı
- Sebep-neden
- Sene-yıl
- Sermaye-kapital
- Serüven-macera
- Sıçan-fare
- Sıhhat-sağlık
- Sır-giz
- Sima-yüz
- Siyah-kara
- Siyaset-politika
- Son-nihayet
- Sonuç-netice
- Sorun mesele
- Soylu-asil
- Sömestri-yarıyıl
- Söylev-nutuk
- Sözcük-kelime
- Sulh-barış
- Suni-yapay
- Surat-yüz
- Sürat-hız
- Sürekli-devamlı
- Sevinç-mutluluk
- Sınıf-derslik
- Sonbahar-güz
- Sorumluluk-mesuliyet
- Sözlük-lügat
- Sınav-imtihan
- Rüştiye-ortaokul
- Sade-yalın
- Sağlık-sıhhat
- Saha-alan
- Sahil-kıyı-yalı
- Saldırı-hücum
- Samimi-içten
- Sanayi-endüstri
- Sandalye-iskemle
- Savaş-harp
- Saz-çalgı
- Sebep-neden
- Sene-yıl
- Sermaye-kapital
- Serüven-macera
- Sıçan-fare
- Sıhhat-sağlık
- Sır-giz
- Sima-yüz
- Siyah-kara
- Siyaset-politika
- Son-nihayet
- Sonuç-netice
- Sorun mesele
- Soylu-asil
- Sömestri-yarıyıl
- Söylev-nutuk
- Sözcük-kelime
- Sulh-barış
- Suni-yapay
- Surat-yüz
- Sürat-hız
- Sürekli-devamlı
- Sevinç-mutluluk
- Sınıf-derslik
- Sonbahar-güz
- Sorumluluk-mesuliyet
- Sözlük-lügat
- Sınav-imtihan
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü (Ş)
- Şafak-tan
- Şahıs-kişi
- Şahit-tanık
- Şair-ozan
- Şans-talih
- Şark-doğu
- Şart-koşul
- Şayet-eğer
- Şef-lider-önder
- Şehir-kent
- Şekil-biçim
- Şen-neşeli
- Şeref-onur
- Şöhret-ün
- Şuur-bilinç
- Şüphe-kuşku
- Şaka-latife


Ekleyen : notbak.com