Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Çevremizde bulunan çeşitli maddelerde zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı bazı değişiklikler meydana gelir.

Örneğin ; buzun eriyerek su haline gelmesi , kesme şekerin ezilerek toz şeker haline gelmesi gibi. Bu değişiklikler kimi zaman maddelerin görünüşünü , kimi zaman ise yapısını değiştirir. Maddenin yapısının değişmesine neden olan olaylara " kimyasal değişim " adı verilir. Örneğin ; şekerin ısıtılarak kömür haline gelmesi olayı kimyasal değişimdir . Kömür haline dönüşmüş olan maddeden tekrar şeker elde edilmesi mümkün değildir.
Maddelerin sadece dış görünüşlerinin , biçimlerinin değişmesine ise "fiziksel değişim " adı verilir. Fiziksel değişime uğrayan maddeler tekrar eski haline gelebilirler . Su donarak buz haline , toz şekerin tanecikleri birleşerek kesme şeker haline gelebilir.

Kimyasal Değişime Örnekler :

 - Sütün yoğurt haline gelmesi

 - Üzümden sirke elde edilmesi
 - Sütün ekşimesi
 - Etin bozulması
 - Kağıdın ve odunun yanması
 - Metallerin ( örneğin , demirin ) paslanma sonucu çürümesi
 

 

 

Fiziksel Değişime örnekler :

- Suyun buharlaşması

- Odunun parçalanması

- Naftalinin erimesi

- Şekerin suda çözünmesi

- Etin kıyma haline gelmesi


Ekleyen : dersimiz.com