Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

GARİP ŞİİRİ DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR
Bazı şairler "saf (öz) şiir, halk şiiri, toplumcu gerçekçi şiir" geleneklerinden yararlanmakla birlikte bu geleneklerden herhangi birine bağlanmamışlardır. Bu geleneklerden yararlanırken kendilerine has bir senteze ulaşmaları ve Garip akımının dışında kalmaları bu şairleri bağımsız kılmıştır.
Bu şairlerin belli başlıları şunlardır: Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Sabahattin Kudret Aksal, Hilmi Yavuz, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt.

 

BEHÇET NECATİGİL  (1916-1979)
Hece ve serbest nazım. Büyük şehirde yaşayan orta tabaka insanının yaşantısını, bunalımlarını, ev-aile sorunlarını, geçim sıkıntılarını işlemiştir. Bilhassa "Kareler Aklar" kitabında şiirlerinde uyguladığı bazı tekniklerle (şiir sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, çapraz vs. okunduğunda farklı anlamlar kazanır)anlam çoğaltmalarına gitmiş ve yoğunlaştırılmış bir şiir yazmaya çalışmıştır. Bu bakımdan o, kendi şiirini "çokgen bir şiir" olarak tanımlamıştır. Şiirlerinin yanı sıra radyo oyunlarıyla da tanınmıştır.
ESERLERİ Şiir: Kapalı Çarşı, Kareler Aklar, Sevgilerde, Eski Toprak, Evler, Divançe, Arada…
Deneme-İnceleme: Bile / Yazdı, Düz Yazılar. Radyo Oyunu: Yıldızlara Bakmak, Üç Turunçlar, Ertuğrul Faciası. Araştırma-Biyografi: Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü Araştırma: Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü
Mektup: Mektuplar, Serin Mavi.

 

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA (1914-2008)
 "Klasik"le "çağdaş"ı kaynaştıran özgün bir şair olmuştur. "Çocuk ve Allah" adlı şiir kitabıyla ün kazanmıştır. İç ve dış gerçekler, bilinçaltı, devamlı bir değişme gösterir;. Şiirleri çoğunlukla, epik-dramatik, lirik-didaktik ve toplumsal gerçekçilik niteliklerinde görünür. Asonanslara (ünlü seslerin tekrarı), söyleyişi kuvvetlendiren tekrarlara, günlük konuşmaların yanı sıra arı dile, hayal gücünü kamçılayan çağrışımlara, "ki, ve" bağlaçlarına, şiirin güzelliğini yaratan ses kompozisyonlarına geniş yer verir. Ona göre: "Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı, hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir." "Türkçem benim ses bayrağım" dizesi onun Türkçeye duyduğu büyük sevginin bir ifadesidir. Fazıl Hüsnü Dağlarca, özdeyiş niteliğindeki bazı nesir örnekleri dışında kendini tamamıyla şiire adamış bir şairimizdir.
ESERLERİ Şiir: Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı, Çakırın Destanı, Aylam, Yedi Memetler, Malazgirt Ululaması,Kınalı Kuzu Ağıtı, Cezayir Türküsü, Hiroşima, 19 Mayıs Destanı, Çanakkale Destanı...

 

CAHİT KÜLEBİ (1917-1997)
Cahit Külebi, memleketçi şiirimize yeni bir ses getirmiştir. Âşık edebiyatı geleneğinden beslenmiştir.. "Hikâye" adlı şiiriyle tanınmış ve sevilmiştir. Ayrıca, "Sivas Yollarında", "Tokat'a Doğru" şiirleri de çok bilinmektedir.  "Dağ çeşmeleri gibi serin tertemiz" bir şiir söylemek dileğindedir. "Yurt ve tabiat sevgisi, aşk, Kurtuluş Savaşı, yalnızlık" en çok işlediği konulardır. Şiirleri; temiz bir Türkçe, Karacaoğlan'ı andıran bir içtenlik, yeni bir romantizm, içten bir duyarlıkla beslenir. Ona göre bu yeni romantizm: "Fertçi değil toplumcudur. Hayal ile ilgisi pek azdır. "Gerçekçi romantizm"i savunur.
ESERLERİ Şiir: Adamın Biri, Yeşeren Otlar, Türk Mavisi, Sıkıntı, Umut, Atatürk Kurtuluş Savaşında, Rüzgâr, Süt...

 

SABAHATTİN KUDRET AKSAL (1920-1993)
Garipçilerden etkilendiği ilk şiirlerinden sonra, insanın evrendeki yerini, değerini aramaya çabaladığı felsefî düşünceleri içinde barındıran bir şiire yönelmiştir. Hikâye ve oyunlarında psikolojik öğeler öne çıkar.
ESERLERİ Şiir: Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök, Bir Sabah Uyanmak, Eşik. Tiyatro: Kahvede Şenlik Var, Evin Üstündeki Bulut, Şakacı, Bir Odada Üç Ayna, Tersine Dönen Şemsiye.
Hikâye: Gazoz Ağacı, Yaralı Hayvan.

 

HİLMİ YAVUZ (1936-…)
Modern şiirden ve kültür kaynaklarımızdan yararlandı. Zamanla mistik şiire yönelmiştir. Belli bir tema etrafında birleşen şiirlerden oluşan (Zaman Şiirleri, Ayna Şiirleri vb.) kitaplar yayımlamıştır. Fıkra, deneme, eleştiri türlerinde de yazılar yazmaktadır.
ESERLERİ Şiir: Bakış Kuşu, Bedreddin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Gizemli Şiirler, Çöl Şiirleri...

 

ERDEM BAYAZIT (1939-2008)
Şiirlerinde tok, destana yatkın bir üslûp ve İslâmî bir duyarlılık kendini gösterir. Şiiri ses zenginliği, imge dünyası itibariyle kendine özgü bir çizgidedir. Şiirlerinin dışında bir de gezi yazısı kitabı vardır.
ESERLERİ Şiir: Sebep Ey, Risaleler Gezi Yazısı: İpek Yolundan Afganistan'a

 

CAHİT ZARİFOĞLU (1940-1987)
Cahit Zarifoğlu, madde-ruh çatışmasını, Batı ülke ve kültürlerine karşı Doğu kültürünün karşı koyuşunu işlediği şiirleriyle tanınmıştır. Kendine has bir şiir diliyle imgeli, kapalı şiirler yazmıştır. Şiirlerinin yanı sıra hikâye ve günlük türlerinde de eser vermiş, çocuklara yönelik hikâyeler de yazmıştır.
ESERLERİ Şiir: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış Hikâye:İns
Günlük: Yaşamak. Çocuk Hikâyeleri: Serçe Kuşu,  Ağaçkakanlar, Yürek Dede ile Padişah, Katıraslan…
Tiyatro: Sütçü İmam Deneme: Bir Değirmendir Bu Dünya.


Ekleyen : dersimiz.com