Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı ve Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar

Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı

 

İnsanların hak ve özgürlükleri engellendiğinde toplumda ne gibi sorunlar oluşur?

       Toplumsal hayatı düzenleyen ahlaki, hukuki vb. kurallar insanların birbirlerinin haklarına saygılı bir şekilde, barış içinde yaşamalarını amaçlar. Her insanın içinde yaşadığı topluma karşı bir takım görev ve sorumlulukları olduğu gibi bazı hakları da vardır. Bunlar yasa, bildirge, sözleşme vb. yazılı belgelerle belirlenmiştir.

 

        Yüce Allah "Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şöhret sahibi kıldık… Kendilerine güzel rızıklar verdik, yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık."(İsra:70) buyurarak her insanın; ırk, din, dil, cinsiyet vb. ayırımı yapılmaksızın değerli olduğunu bildirir. Temel hak ve özgürlüklerde insanın onurunu, şerefini, değerini korumak için geliştirilir.

                 İnsanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyulmadığında toplumda çeşitli sorunlar yaşanır. İnsanlar arasında kin, nefret, düşmanlık, çekememezlik vb. olumsuz duygular oluşur, haksızlık ve adaletsizlikler yaygınlaşır.

            Atatürk: "Kişisel hürriyet mutlak olamaz, bir başkasının hak ve hürriyeti ve milletin ortak çıkarı, kişisel hürriyeti sınırlar… Hürriyet başkasına zarar vermeyecek her türlü davranışta bulunmaktır…" Diyerek hak ve özgürlüklerin kullanım sınırlarını ifade etmiştir.

 

Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar

Kötü alışkanlıklar hak ve özgürlüklerin kullanımını nasıl engeller?

Temel hak ve özgürlüklerin sağlıklı bir şekilde kullanımını engelleyen içki, sigara, uyuşturucu kullanmak; kumar oynamak gibi bazı kötü alışkanlıklar vardır. Bunlar kişi ve topluma büyük zararlar verir. Örnek: Alkollü araç kullanan sürücüler trafik kazlarına neden olarak sağlı, mülkiyet, yaşama hakkına zarar verirler.

 

İslam dini temel hak ve özgürlüklerin korumaya büyük önem verir. Bu hakların kullanımına zarar verecek kötü alışkanlıkları yasaklamıştır. Yüce Allah "Ey İman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar(putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?" (Maide:90)

     Her insan dinin emirlerine uymalı hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen, kişi ve topluma zarar veren kötü alışkanlıklardan kaçınmalıdır.


Ekleyen : dersimiz.com