Hücredeki Diğer Yönetici Molekül RNA

Üç çeşit RNA vardır:

 

a. Ribozomal RNA(rRNA): Hücrede en çok bulunan RNA'dır.Ribozomları oluşturur.

 

b. Elçi (mesajcı)RNA(mRNA): DNA'nın mesajlarını ribozoma götürür.

 

c. Taşıyıcı RNA(tRNA): Protein yapımına yardımcı olur.

 

RNA'nın Özellikleri:

? Organik bazları:Adenin,Guanin,Sitozin ve Urasil'dir.

? Şekeri Ribozdur.

? Tek sarmallıdır.

? Kendini eşleyemez.

? Kromozomlarda,ribozomlarda ve sitoplazmada bulunur.

? Görevi,protein sentezi yapmaktır.


Ekleyen : dersimiz.com