I. Dünya Savaşında Savaştığımız Cepheler

I. DÜNYA SAVAŞINDA CEPHELER

Topraklarımızda Savaştığımız Cepheler :

1. Kafkas Cephesi

2. Çanakkale Cephesi

3. Kanal Cephesi

4. Irak Cephesi

5. Filistin Cephesi

6. Hicaz-Yemen Cephesi

7. Suriye Cephesi


Topraklarımız dışında savaştığımız cepheler :

 1. Makedonya

 2. Galiçya

 3. Romanya

Doğu ve Kafkas Cephesi Cephenin Açılma Nedenleri;
1- İttihatçıların Anadolu'daki Türklerle Orta Asya'daki Türkleri birleştirmek istemeleri
2-  Almanların Baku petrollerini ele geçirmek istemesi

* Sonuçta, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon, Erzincan ve Van Rus işgaline uğradı. Çanakkale başarısından sonra Diyarbakır'a gönderilen Mustafa Kemal, burada Rus ileri harekatının durdurulmasında ve Muş'un kurtarılmasında etkili oldu.

* Bu sırada doğuda Ruslardan destek alan Ermenilerin katliama girişmesi üzerine çıkarılan 1915 Tehcir (göç) Kanunu ile Ermeniler güvenli olan yerlere göç ettirildi.

* Rusya'da çıkan Bolşevik İhtilali Rusya'nın savaştan çekilmesine neden oldu. İmzalanan 3 Mart 1918 Brest Litowsk Antlaşması ile bu cephe kapanmıştır. Böylece bu cephe Osmanlı devleti lehine sonuçlandı. Doğu Anadolu'da birlik sağlandı.

Kanal Cephesi

Çanakkale Cephesi

Sonuçları:

  1. I. Dünya savaşı uzadı.
  2. Düşman Çanakkale'yi geçemedi ve Rusya'ya yardım ulaştıramadı.
  3. Mustafa Kemal'in tanınmasına ve Milli Mücadele'nin lideri olmasına ortam hazırladı.
  4. Savaş sırasında gizli antlaşmalar ilk kez ortaya çıktı.
  5. Yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti.
  6. Balkan devletlerinin tutumları değişmiş, Bulgaristan İttifak Devletlerinin yanında savaşa girmiştir. (Amacı; I. Balkan savaşı sonunda kazandığı toprakları tekrar alabilmektir.)
  7. İtilaf devletleri güçlerini Çanakkale'ye yığdıklarından Almanya rahatladı.

Filistin Cephesi :

Osmanlı Devleti'nin kanal harekatında başarılı olamaması üzerine üstünlük İngiltere'ye geçmiş İngiltere, Araplarla işbirliği yaparak Osmanlı ordusunu Şam'a kadar çekilmeye zorlamıştır.

Irak Cephesi :

Yemen - Hicaz   Cephesi

Suriye Cephesi


Ekleyen : dersimiz.com