İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR (1960-1980)
Temsilcileri kendilerini toplumun sözcüsü kabul ederek bireyin özgürlük arayışını dile getirmek istemişlerdir. Politik ve sosyal mesajlar, slogan üslubundan yararlanılarak verilmiştir. Umut, sorgulama, direnme, geleceğe inanç gibi temalar işlenmiştir. Biçimden çok içeriğe önem verilmiştir. Şiir politik kaygıların ve tepkilerin anlatım aracı olarak kullanılmıştır. Nazım Hikmet'in toplumcu gerçekçi şiirlerinin etkilerini taşır. Anlatımda açıklığa önem verilerek geleneksel söyleyişten yararlanılmaya çalışılmıştır. Soyut bir şiir yerine somut bir şiirin geliştirilmesi istenmiştir. Serbest nazım geleneği sürdürülmüştür.
Temsilcileri: İsmet Özel, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe'dir.

 

İSMET ÖZEL (1944-…)
Şiir hayatına İkinci Yeni akımının şiir estetiği ile başlamış, şiirlerindeki imgeleri lirik bir tarzda dile getirmiştir. Ataol Behramoğlu ile "Halkın Dostları" adlı dergiyi çıkarmıştır.  "Evet İsyan" adlı eseriyle 1960 sonrası toplumcu şiirimizin önde gelen şairlerinden biri olmuştur. 1970'e kadar Marksist görüşle şiirlerini oluşturmuştur. "Amentü" şiiriyle İslâmî söyleme yönelmiş, mistik bir görüş benimsemiştir. İnsanların temel sorunu olan yabancılaşma, bunalım ve özgürlük gibi sorunlar şiirlerinin temasını oluşturmuştur.
ESERLERİ Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Cinayetler Kitabı, Evet İsyan, Erbain, Bir Yusuf Masalı, Celladıma Gülümserken Deneme: Üç Mesele, Taşları Yemek Yasak, Cuma Mektupları, Kalın Türk, Bakanlar ve Görenler, Zor Zamanda Konuşmak, Şiir Okuma Kılavuzu, Faydasız Yazılar, Çenebazlık

 

ATAOL BEHRAMOĞLU (1942-…)
1960 sonrası toplumcu şiirin önde gelen isimlerindendir. Bu şiirlerinde toplumcu edebiyatın örneklerini vermiş, toplumcu bir şair olarak tanınmıştır. İmgeci şiir anlayışından toplumcu şiire geçerek siyasal düşünceleri şiirlerinde eritmiştir. İsmet Özel ile birlikte  "Halkın Dostları" adlı dergiyi çıkarmıştır.
ESERLERİ Şiir: Aşk İki Kişiliktir, Bebeklerin Ulusu Yok, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var, İyi Bir Yurttaş Aranıyor, Bir Gün Mutlaka, Kuşatmada, Eski Nisan, Kızıma Mektuplar, Sevgilimsin, Hayata Uzun Veda
Gezi Yazısı: Başka Gökler Altında, Yurdu Teninde Duymak Hatıra (Anı): Aziz Nesinli Fotoğraflar

 

SÜREYYA BERFE (1943-…)
ESERLERİ Şiir: Foklar Söyledi Ben Yazdım, Çıkrık, Gün Ola, Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, Şiir Çalışmaları, Ruhumun, Nâbiga, Seni Seviyorum, Kalfa.

 

REFİK DURBAŞ
Eserleri: Kuş Tufanı, Hücremde Ayışığı


Ekleyen : dersimiz.com