İsim ve Sıfat Tamlamaları

TAMLAMALAR : İsmin veya sıfatın başka bir isim tarafından tamamlanmasıyla oluşan söz gruplardır.

A) Sıfat Tamlaması                       B) İsim  Tamlaması

 

A) SIFAT TAMLAMASI: Bir sıfatın bir ismi çeşitli yönlerden nitelemesi veya belirtmesiyle oluşur.

 

B) İSİM TAMLAMASI (AD TAKIMI): Bir ismin başka bir isim tarafından değişik şekillerde tamamlanmasıyla oluşur.

 tamlayan                                                         tamlanan

tamlayan eki(-ın, -in, -un, -ün)                       tamlanan eki (aitlik, iyelik) (-ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, su, -sü, -ları, -leri)

 

kapı kol           (ilgisiz iki sözcük)

kapı kolu         (isim tamlaması)

kapının kolu    (isim tamlaması)

çocuğun kitabı            (isim tamlaması)

çocuğun koşması        (isim tamlaması değil)

babamın arabası        (isim tamlaması)

babamın söylediği      (isim tamlaması değil)

 

UYARI: İsim tamlamalarında iki unsurun da isim olması gerekir.

 

1- Belirtili İsim Tamlaması: Tamlayanın ve tamlananın ek aldığı tamlamalardır.

 

2- Belirtisiz İsim Tamlaması: Sadece tamlananın ek aldığı tamlamalardır.

 

3- Takısız İsim Tamlaması: Tamlayanın ve tamlananın ek almadığı tamlamalardır. dersimiz.com

a) Tamlananın neyden yapıldığını bildirir.

 

b) Tamlananın neye benzediğini bildirir.

 

4- Zincirleme İsim Tamlaması

 

TAMLAMALARDA ÖZELLİKLER

 Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir.

 

Tamlayanın veya tamlananın başına  değişik türde sözcükler gelebilir.

 

Bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabilir.

 

Bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanabilir.

 

Tamlayan düşebilir.

 

Tamlamalar sıfat ve zarf görevinde kullanılabilir.

 

Tamlama bir sıfat tarafından nitelenebilir veya belirtilebilir.


Ekleyen : Mehmet Akif Güner