İzohips Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi

 

İzohips Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi

 

tepe1

 

Zirve (Doruk, Tepe)
Dağ, tepe gibi bir yerşeklinin en yüksek noktasıdır. Burada bir nokta (.) veya küçük bir daire bulunur. Bu da en yüksek noktanın bulunduğu yeri gösterir.

 

canak

 

Çanak (Kapalı Çukur)

Çevresine göre alçakta kalan çukur sahalardır. Çanağın merkezine doğru yükselti değeri azalır. Çanakları ayırt edebilmek için ok işaretleri kullanılır.

 

vadi1

 

Vadi

İzohipslerin en dar izohips istikametine doğru “V” şeklinde girinti yaptıkları yerlerdir.

 

halic

 

Haliç

Gel-git, dalga ve akıntıların akarsuyun ağız kısmını aşındırması sonucunda oluşan koylardır. Kıyı çizgisi akarsu ağzında karanın içerisine doğru girmiştir.

 

delta1

 

Delta

Akarsuların denizi doldurmaları sonucunda oluşan ovalardır. Haritalarda kıyı çizgisi denize doğru üçgen şeklinde uzanan çıkıntıyla gösterilir.

 

sirt

 

Sırt

İki yamacın birleştiği yüksek kesimlerdir.İzohips haritalarında eğriler, yükseltinin arttığı yöne doğru ağzı açık “V” şeklinde uzanırlar. Sırtlar su bölümü çizgilerini oluştururlar.

 

boyun1

 

Boyun

İki tepe arasında kalan en alçak kesimlerdir. İzohips haritalarında birbirini kuşatmayan komşu izohipsler arasında kalan yerlerdir. 

 

 


Ekleyen : dersimiz.com