Katıların Hacimlerinin Ölçülmesi

Katıların Hacimlerinin Ölçülmesi
 
Katıların belirli hacimleri ve şekilleri vardır. Katıların hacim ölçümü, cismin düzgün bir geometrik şekle sahip olup olmamasına göre iki yolla yapılır.
 
1. Düzgün Geometrik Şekilli Cisimlerin Hacim Ölçümü
 
Çevremizde gördüğümüz katı maddelerin bazıları düzgün geometrik şekle sahiptir. Örneğin, top, konserve kutusu, kibrit, dolap vb gibi. Bu cisimlerin hacimleri hacim formülleri kullanılarak matematiksel olarak hesaplanır. 
 
Bazı düzgün geometrik şekle sahip cisimlerin formülleri aşağıdaki gibidir.
 
hcm
 
2. Düzgün Geometrik Şekle Sahip Olmayan  Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi
 
Düzgün bir geometrik şekle sahip olamayan taş, demir gibi cisimlerin hacmi dereceli kap yada taşırmalı kaplardaki sıvılar ile bulunur. Hacmin hatasız olması için suda erimeyen ve tamamı sıvı içerisinde olan bir madde olması gerekir.
 
Örnek: Dereceli bir silindir içerisine V1 hacminde su olsun. Bu kaba suda erimeyen katı bir cisim bırakıldığında toplam hacim V2 ise; bu katı cismin hacmi; Vcisim = V2-V1'dir.
 
Katı cismin ağırlığı taşırmalı kab yardımıyla da bulunabilir.  Bu işlem için taşma seviyesine kadar su dolu bir kabın içerisine cisim bırakılır. Taşan su bir kaba alınır ve bu kabın hacmi hesaplanır.
 
Buradan; Vcisim = Vtaşan su matematiksel ilişkisi vardır.

Ekleyen : dersimiz.com