Kimyasal Bağlar ve Kimyasal Bağların Tarihsel Gelişimi

KİMYASAL BAĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Bilim insanlarının kimyasal bağ konusundaki ilk açıklamaları atomların kancalarla birbirine tutunarak maddeyi oluşturduğunu savunurlardı.
Bağ kavramının gelişmesinde Avagadronun yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu molekül fikri büyük önem taşımaktadır. Bilim insanlarının atomun yapısı konusunda yaptığı uzun çalışmalar sonunda günümüz kimyasal bağ kavramı ortaya çıkmıştır.

KİMYASAL BAĞLAR
İki veya daha fazla atom çekirdeğinin aynı anda birbirlerini çekmeleri sonucu oluşan kuvvete kimyasal bağ denir. Veya tanecikleri bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. İki atom arasında bağ oluşurken enerji açığa çıkar, açığa çıkan enerji ile bağın kuvveti doğru orantılıdır.

Atomlar kararlı yapıya sahip olmak için bağ yaparlar bunun iki nedeni vardır.

1. Atomlar elektron düzenlerini soy gaz elektron dizilişindeki kararlı yapıya benzetmek için bağ yaparlar.
2. Atomlar en düşük enerjiye sahip olmak amacıyla bağ kurarak bileşik oluştururlar.

Bir atomun son yörüngesindeki elektronunu ikiye tamamlayarak He soy gazına benzemesine dublet, sekize tamamlayarak diğer soy gazlara benzemesi olayına ise oktet kuralı denir.


Kimyasal  Bağ  Ve  Elektriksel  Çekme  -  İtme Kuvvetleri İlişkisi

Metaller bileşiklerinde daima elektron vererek (+) değerlikli olurlar. Ametaller metallerle oluşturdukları bileşiklerde elektron alarak (-) değerlikli olurlar. (+) ve (-) değerlikli atomların birbirlerini çekmeleri sonucu oluşan kuvvete iyonik bağ denir.

? Metallerle  ametal  atomları  arasında  oluşan  bağ türüdür.
? Metal elektron verir ametal elektron alır.
? Elektrostatik çekim kuvveti ile bir arada bulunurlar.
? Elektronegativiteleri arasındaki fark arttıkça bağın iyonik karakteri artar.
? Hiçbir bağ % 100 iyonik değildir.
? İyonik bileşiklerin katısı elektrik akımını iletmez.Sıvısı ve çözeltisi iyon hareketi ile elektrik akımını iletir.
? İyonik  bileşiklerin  Erime  ve  kaynama  noktaları yüksektir.


Ekleyen : notbak.com