Kimyasal Tepkimelerin Önemi

 

? Kimyasal reaksiyonlar sonucu yeni maddeler oluşur ve enerji açığa çıkar. Canlılık bu iki gerçek sayesinde devam etmektedir. Vücudumuzu oluşturan maddelerin çoğu kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşurken, canlılığın devamı için gerekli olan enerji de kimyasal reaksiyonlar sonucu açığa çıkan enerji ile sağlanır. Vücuda alınan besinlerdeki proteinlerin enzimlerin yardımıyla amino asitleri oluşturması ve hücre içindeki yağ ve karbon hidratların yakılması sonucu açığa çıkan enerji canlılığın devamını sağlar.

? Günlük hayatımızda kullandığımız sabun, deterjan, giyimde kullandığımız ipek, elyaf ve naylon, tarımda kullandığımız gübre ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal maddeler, sağlığımız için kullandığımız ilaçlar kimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelirler.

? Vücudumuzu oluşturan maddelerin hepsi, bir dizi kimyasal reaksiyon sonucunda oluşur. Mesela, alınan proteinli besinler, önce sindirim sisteminde parçalanır. "Amino Asit" denilen, proteine göre daha basit yapılı maddeler oluşur. Enzim adı verilen bazı maddeler, bu dönüşüme basit yapılı maddeler oluşur. Enzim adı verilen bazı maddeler, bu dönüşüme yardım ederler .
Protein (Enzim ) Amino Asitler
( Bitki veya Hayvandan )

 

? Amino asitler bir takım kimyasal reaksiyon sonucu oluşur. İnsan vücudunun büyümesi, yenilenmesi ve tamiri bakımından protein sentezinin önemi büyüktür. Kemik, kıkırdak, yağ gibi önemli yapı maddeleri de gene bir dizi kimyasal reaksiyon sonucu oluşur.

? Canlılığın devamı açısından çok önemli olan enerji de, gıdalardaki karbon hidrat ve yağ gibi maddelerin hücrede yakılması sonucu oluşur. Hücre içindeki yanma, açık havadaki yanmaya benzemez. Hücredeki yanma çok yavaş ve kontrollüdür. Enerji üretimi de buna bağlı olarak kontrollü ve ihtiyaca göre gerçekleşir. Yan ürün olarak da gliserin oluşur.

? Reaksiyonlar ve Tüketim Maddeleri: Sabun ve deterjanlar kimyasal reaksiyon sonucunda elde edilir.
Yağ + Baz    Sabun + Gliserin

? Giyim-kuşamda kullandığımız suni ipek ( viskon ) odunun, terilen ve naylon ise petrolün kimyasal reaksiyonlara sokulması sonucu elde edilir. Kimyasal reaksiyon sonucu elde edilen maddelerden yapılmış ipliklere "sentetik elyaf" denir.

? Tarımda kullanılan amonyum sülfat (NH4)2SO4 , amonyum dihidrojen fosfat NH4H2PO4 , üre H4N2CO gibi yapay gübreler de kimyasal olaylar yardımıyla üretilir. Yine tarımda, zararlı hayvanlar, mantarlar ve yabani otlarla mücadele için kullanılan kimyasal maddeler ( pestesitler) de hep bir dizi reaksiyon ürünleridir. Pestisitlerin ham maddesi genelde petrol ve kömürdür.

? Hastalıklardan korunma ve tedavi için kullanılan ilaçların çoğu da, basit ham maddelerden yola çıkarak ardarda bir çok reaksiyon sonucu elde edilir. Mesela aspirinin ham maddesi kömür veya petrol, C vitamininin ham maddesi şekerdir.


Ekleyen : dersimiz.com