Mehter Marşlarının Sözleri

Mehter Marşları Sözleri

 Çağrı

 ''Vakt-i sürûru sefâ, Mehterbaşı Hey! Hey!''
 ''Merhabâ ey mehterân!''
 ''Merhabâ, Mehterbaşı!''
 ''Hasduuur!'' (Meselâ: ''Der fasl-ı Acem âşirân, cihâd-ı ekber marş!'' derdi.)
 ''Haydi ya Allah!''

 YİNE DE ŞAHLANIYOR

 Yinede şahlanıyor aman
 Kolbaşının yandım da kır atı
 Görünüyor yandım aman
 Bize serhad yolları.
 Davullar çalınsın aman
 Aman da ceng-i cengide harbiyi
 Görünüyor yandım aman
 Bize sefer yolları.
 Gâhi sefer olur aman
 Aman da sefer seferde eyleriz
 Hazan erişince aman
 Bahar güzel severiz.
 Gülyüzlü yari de aman
 Aman da hile ile de severiz
 Sefersiz olamaz aman
 Aman er evlaları.

 Hicaz
 Kemal ALTINKAYA

 BUNA ER MEYDANI DERLER

 Buna er meydanı derler
 Bunda söz olmaz yandım aman aman
 Çifte yürekli erkekler
 Şahım gelir bu yane yandım aman aman.
 Ele bele dine imânım
 İhanet olmaz yandım aman aman
 Okurlar fermânı imanım
 Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.

 Hicaz
 Kemal ALTINKAYA

 KIRIMDAN GELİRİM

 Kırım'dan gelir gelirim
 Adım da Sinan'dır hey aman
 Kılıncımın suyu yar suyu
 Kandır da dumandır hey
 Kırım'dan gelir gelirim
 Atım da araptır hey aman
 Gizlenme Nemce rü Nemçe rû
 Sinan da buradadır hey
 Meydan da burdadır hey.

 MEHTER VURUYOR

 Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı
 Andık yine, Fatih'le, Süleyman'ı, Murad'ı.
 Kös sesleri sarsın bütün İstanbul'u yer yer
 Geçsin önümüzden, koca gazi ve şehitler.

 Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu
 Fethin, Mahaç'ın, Niğbolu'nun haşmetidir bu.
 Mehter bize bir ruh veriyor, tâ nerelerden
 Meriçlerle,Çanakkale,Yemen'den, Kore'lerden.

 Süzinak
 Faruk GÜRTUNCA

 ARTAR CİHATLA ŞANIMIZ

 Artar cihadla şanımız
 Fahr-i Resûl sultanımız
 Şer-i bize insanı Hak
 Uğrunda aksın kanımız.
 Türk oğluyuz
 Ünvanlı, namlı, şanlıyız
 Allah deyu harb ederiz
 Var nusrete imanımız.


 Acemaşiran
 İsmail Hakkı Bey

 ESKİ MALAZGİRT MARŞI

 Bir Cuma sabahı, Allah'a karşı
 Malazgirt'te ellidörtbin er
 Ellidörtbin er, ellidörtbin er
 Söylemişler en güzel marşı.
 Allahü ekber, Allahü ekber
 Allahü ekber, Allahü ekber
 Allahü ekber, Allahü ekber
 Allahü ekber, Allahü ekber.

 Rast

 YELKENLER BİÇİLECEK

 Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek
 Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek.

 Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
 Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın
 Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
 Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
 Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan.


 Rast
 Arif Nihat ASYA

 SANCAK MARŞI

 Ertuğrul'un ocağında uyandın
 Şehitlerin kanlarıyla boyandın
 Nice düşman kâl'asına uzandın
 Sana selam ey şanlı Türk sancağı
 Çırpınarak dalgalanır kanadın
 Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı
 Gölgende can vermek ister evlâdın
 Sana selam ey şanlı Türk sancağı

 Rast
 İzzettin Bey

 OSMAN PAŞA MARŞI

 Tuna nehri akmam diyor
 Etrafımı yıkmam diyor
 Şanı büyük Osman Paşa
 Pilevne'den çıkmam diyor.
 Düşman Tunayı atladı
 Karakolları yokladı
 Osman Paşa'nın kolunda
 Beşbin top birden patladı

 EY GAZİLER

 Ey gaziler yol göründü
 Yine garip serime
 Dağlar taşlar dayanamaz
 Benim ah u zârıma.

 Dün gece yâr hanesinde
 Yastıcağım taş idi
 Altım toprak; üstüm yaprak
 Yine gönlüm hoş idi.

 Isfahan
 Yavuz Sultan Selim

 MEHTER MARŞI

 Gâfil ne bilir neş've-i pür-şevk-i vegâyı
 Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
 Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca
 Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.
 Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
 Kur'an'da vaadediyor Hazret'iYezdan.

 Mahur

 ESTERGON KAL'ASI

 Estergon Kâl'ası bre dilber aman
 Su başı durak aman
 Kemirir gönlümü bre dilber aman
 Bir sinsi firak.
 Gönül yar peşinde bre dilber aman
 Yar ondan ırak aman
 Akam Tuna akma bre şahin aman
 Ben bir dertliyim.
 Yar peşinden amanda gezer
 Koşar yandım kara bahtlıyım.

 Hicaz
 Kemal ALTINKAYA

 İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞ

 İhtiyatlar silah silah çatmış
 Ah yolun üstüne hey aman aman
 Nazlı yarim geli geli vermiş
 Sol dizin üstüne adaş aman aman
 Gözün yaşı durmaz akar
 Gülyüzün üstüne hey aman aman
 Şimden sonra haram haram olsun
 Bu yerler bana adaş aman aman.

 Hicaz
 Kemal ALTINKAYA

 ESKİ ORDU MARŞI

 Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
 Haydi gazanfer, umman-ı safter
 Bir elde kalkan, bir elde hançer
 Serhadde doğru ey şanlı asker.
 Deryada olsa herşey muzaffer
 Dillerde tekbir, Allahü ekber
 Allahü ekber, Allahü ekber
 Ordumuz olsun daim muzaffer.

 Rast
 İsmail Hakkı Bey


 DEVLET MARŞI

 Askerlerin hâzır silah
 Kuvvetlenir sûlh u salâh
 Devlet bulur feyz ü felah
 Meşhur olur bu istilâh.
 Askerlerin kişver-küşâ
 Türk devleti sen çok yaşa.
 Orduların etse sefer
 Yol gösterir avn ü zafer
 Mansûr olur her bir nefer
 Düşman kalır bî-tâb-fer.

 Rast
 Fethi SAZÇALAN

 GENÇ OSMAN

 Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak
 Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.
 Aman Askerin içinde birinci uşak
 Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
 Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
 Bağdat'ın içime girilmez yastan of of.
 Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan
 Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
 Of of Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı
 Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.
 Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
 Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

 Kayıkçı Kul Mustafa


 26 Ağustos Marşı

 Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi,
 Senin uğrunda ölen o ordu budur Ya Rabbi,
 Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın,
 Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın...


 CEDDİN DEDEN

 Ceddin deden, neslin baban
 Hep kahraman Türk milleti
 Orduların, pekçok zaman
 Vermiştiler dünyaya şan.
 Türk milleti, Türk milleti
 Aşk ile sev milliyeti
 Kahret vatan düşmanını
 Çeksin o mel'un zilleti.

 Hüseyni
 İsmail Hakkı Bey

 Sivastopol Marşı

 Sivastopol önünde yatar gemiler,
 Atar da Nizam topunu, yerle gök inler.
 Yardımcıdır bize kırklar yediler,
 Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler,
 Aman da kaptan paşa emir ver bize,
 Sılada nişanlımız duacı size...

 Sivastopol önünde yıkık minare,
 Düşman dedikleri gelmez imane,
 Erenler geliyor bize imdade,
 Aman da kaptan paşa emir ver bize,
 Sılada nişanlımız duacı size...

 Sivastopol önünde musalla taşı,
 Sırma kılıç kuşanmış Arap binbaşı.
 Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi,
 Aman da kaptan paşa izin ver bize,
 Sılada nişanlımız duacı size...

 Türkün Savaşları (Fetih Marşı)

 Yürekler kabarık gözlerde damla,
 Mehteri saygıyla dur da selamla,
 Bir huşu içinde dinle gülbankı,
 Sesleniyor tarih bu ses o yankı.

 Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
 Türk'ün savaşları geliyor akla...

 Asırlar boyunca çınladı serhat,
 doğudan batıya yemen belgrat,
 Duyarak bakışan gözler görüyor,
 Fatih topkapıdan şehre giriyor.

 Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
 Türk'ün savaşları geliyor akla...

 Tarihi Çevir
 Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar,
 Delmiş romanın kalbini mızrak gibi hunlar,
 Göktürkler uygurlar oğuzlar peçenekler,
 Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...

 Dünya atının nalları altında ezildi,
 Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi,
 Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,
 Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden...

 MALAZGİRT MARŞI

 Aylardan ağustos, günlerden cuma
 Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
 Bozkurtlar ordusu geçti hucuma
 Yeni bir sevk ile gürledi gökler
 Ya Allah...Bismillah... Allahüekber
 Önde yalın kılıç türkmen basbuğu
 Ardında Oğuz'un ellibin tuğu
 Andırır Altay'dan kopan bir çığı
 Budur, Peygamberin övdüğü Türkler
 Ya Allah...Bismillah... Allahüekber
 Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi
 Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
 Bu ses insanlığa hakkın müjdesi
 Bu seste birleşir bütün yürekler...
 Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..
 Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
 Anadolu başlar, vatan olmaya...
 Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!
 En güzel marşını vurmadan mehter
 Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..

 GÜLYÜZÜNDE GÖRELİ

 Gülyüzünde göreli zülfü semen sây gönül
 Kara sevdâya yerler bî-ser-ü bî-pây gönül
 Dimadimmi sana dolan mânâ hây gönül.
 Vây gönül,vây bu gönül, vây gönül ey vây gönül
 Yar yeleleli, dost yeleleli,yeleli ya lâ yaleli dost
 Bizi hâketti hevâ yoluna sevdâ nidelim
 Pâyimâl eyledi ol zülf-ü semen-sây nidelim
 Kul edinmez ki güzeller bizi illâ nidelim.

 Rast
 Münir N. Selçuk

 ORDUNUN DUASI

 Yılmam ölümden yaradan askerim
 Orduma gazi dedi Peygamberim.
 Bir dileğim var ölürüm isterim
 Yurduma tek düşman ayak basmasın
 Amin desin hep birden yiğitler
 Allahü ekber gökten şehitler.
 Amin amin amin Allahü ekber
 Amin amin amin Allahü ekber

 Rast
 Mehmet Akif ERSOY


Ekleyen : notbak.com