Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918), 1. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918)

Antlaşmaya göre;

  1. Boğazlar haberleşme istasyonları, demiryolları itilaf devletleri tarafından denetim altına alınacak.
  2. İtilaf devletleri; yağ, kömür, akaryakıt gibi maddeleri Anadolu'dan sağlayacak.
  3. Osmanlı orduları terhis edilecek, cephedeki askeri birlikler itilaf devletlerine teslim olacak.
  4. En tehlikeli maddesi yedinci maddedir. Buna göre itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa istedikleri yerleri işgal edebileceklerdi.(Bu madde, Anadolu'yu işgallere açık hale getirmiştir.)
  5. Tehlikeli olan bir diğer madde de 24. maddedir. Buna göre; Vilayet-i sitte'de (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ-Sivas-BESDEV) karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu yerleri de işgal edebileceklerdi. (Bu madde doğuda bir Ermeni devletinin kurulmasına imkan hazırlayan özellik taşımaktadır.)

YORUM :

Ateşkes Antlaşması : Barış antlaşması imzalanıncaya kadar silahların susmasıdır. Geçici sözleşmedir. Eğer barış sağlanamaz ise bu antlaşma bozulur ve savaş tekrar başlar.

I. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARI :

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Uygulanması.

İtilaf devletleri, barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeden, Mondros'a dayanarak Osmanlı topraklarını işgal etmeye başladılar.

ANADOLUNUN İŞGALİ
İngilizler              Fransızlar              İtalyanlar              Yunanlılar
Musul                     Dörtyol               Antalya                İzmir
Urfa                   Adana                 Fethiye                 Aydın
Antep                Mersin                 Bodrum                Edirne
Maraş               Urfa                      Konya
Batum              Antep 
Samsun           Maraş 
Kars  
Merzifon  
- İngilizler işgal ettiği Urfa, Antep ve Maraş'ı daha sonra Fransa'ya bıraktı.
- 13 Kasım 1918'de itilaf donanması İstanbul'a geldi.

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 Ocak 1919)

I. DÜNYA SAVAŞI SONUNDA İMZALANAN BARIŞ ANTLAŞMALARI :

Versay Antlaşması (28 Haziran 1919) :

İtilaf devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır.

Almanya'ya askeri ve ekonomik kısıtlamalar getirildi.

Bu antlaşma ile Almanya, Avrupadaki topraklarının bir kısmıyla bütün sömürgelerini kaybetmiştir.

Alsace-Loren bölgesi Fransa'ya bırakıldı.

Bu durum Almanya'da rejim değişmesine, silahlanmanın başlamasına ve II. Dünya savaşına zemin hazırlamıştır.

Saint Germain Antlaşması (10 Eylül 1919):   İtilâf devletleri ile Avusturya arasında imzalandı. Bu antlaşma ile Avusturya-Macaristan imparatorluğu parçalanmış Avusturya bir cumhuriyet haline getirilmiştir.

Triyanon Antlaşması (6 Haziran 1920): İtilaf devletleri ile Macaristan arasında imzalanmıştır.

Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919): Bulgaristan'ın Ege Denizi ile olan bağlantısı kesildi. Balkan Savaşları sırasında elde ettiği toprakları kaybetti.
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920): İtilaf devletleri Osmanlı devleti ile yapacakları antlaşmanın esaslarını San Remo Görüşmesi ile belirleyerek 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devletine kabul ettirdiler.

Bu antlaşmanın geç yapılmasının sebebi, itilaf devletlerinin Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda anlaşmazlığa düşmeleridir.


Ekleyen : dersimiz.com