Paragrafın Yapısı

PARAGRAFIN YAPISI

Paragraf giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.

 

Giriş Cümlesi

Dil ve düşünce yönünden bağımsızdır.

Kendinden önce herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duyduracak ifadeler (zamir, bağlaç vb.) bulunmaz.

Örnek ve ayrıntılar yer almaz.

Genel ve yoğun anlam taşır.

·                     Eleştirmen hiçbir zaman nesnel bir tutum içinde olamaz.

·                     Özgün yapıtlar, dünya döndüğü sürece varlığını sürdürür.

  

Gelişme Bölümü

Giriş cümlesinde ele alınan konunun çeşitli yollarla açıklandığı bölümdür.

Örnekler ve ayrıntılar bulunur.

Birden fazla cümleden oluşur.

 

 

Sonuç Cümlesi

Paragrafta anlatılan konunun bir sonuca bağlandığı cümledir.

Bağlayıcı ifadeler (bundan dolayı, bu yüzden, oysa, çünkü vb.) bulunabilir.

Dil ve düşünce yönüyle kendinden önceki cümlelere bağlıdır.

Paragrafın özetidir.

·                     Bu yüzden sanatçılar topluma hiçbir zaman sırt çevirmemelidir.

·                     Oysa bütün şairler yaşamak istediklerini kaleme almıştır.

 

 

Paragrafa Cümle Yerleştirme

Paragrafın başına, ortasına veya sonuna getirilebilecek cümleyi bulmaktır.

Yerleştirilecek olan cümle paragrafla dil ve anlam bakımından uyumlu olmalıdır.

Paragrafın;

başına getirilecek olan cümlede giriş cümlesinin,

ortasına getirilecek cümlede gelişme bölümünün,

sonuna getirilecek cümlede sonuç cümlesinin özellikleri dikkate alınmalıdır.

 

----.....................................................

..........................................................

...................----..................................

..........................................................

.....................................................----

 

 Paragrafta Düşüncenin Akışını Bozan Cümle

Paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümledir.

Birbiriyle dil ve anlam bakımından uyumlu cümlelerin arasına ilgisiz bir cümlenin girmesidir.

Paragrafta işlenilen konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşılan cümledir.

Giriş ve sonuç cümlelerinde değil, gelişme bölümünde aranmalıdır.

 

(I).........roman...........(II).........roman................

........(III)..........roman..........(IV)....romancı.....

.............(V)...........roman.........(VI)..roman......

 

 

 

Parçayı İki Paragrafa Bölme

Parçada farklı bir konunun işlenmeye başlandığı cümleden sonraki bölüm ayrı bir paragraftır.

Bazen aynı konunun başka bir yönüne, bazen de tamamen değişik bir konuya geçilebilir.

Giriş ve sonuç cümlelerinde değil, gelişme bölümünde aranmalıdır.

 

(I).........şiir...........(II).........şiir..................

........(III)..........şair..........(IV)....şair........

.............(V)...........şair.........(VI)..şair......

  

Soru Cümlesi

Paragrafın neye karşılık olarak yazıldığını bildiren cümledir.

Paragrafta anlatılanın soru şeklinde ifade edilmesidir.

Paragrafın özellikle giriş cümlesiyle, dil ve anlam yönünden uyumlu olması gerekir.

 

 

·                     Sizce ödülün bir sanatçı üzerinde ne gibi yararları vardır?

 

·                     Her şeyden önce ödül,  sanatçıyı motive eder. Sonra maddi olarak da sanatçıyı rahatlatır. Sanatçının sanat dünyasında adının duyulmasına da katkıda bulunur...


Ekleyen : Mehmet Akif Güner