Psikolojinin Alt Dalları (Psikoloji)

PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI

Psikolojinin alt dallarından bazılarının uygulama yönü vardır. Bunlar,“uygulamalı alanlar” olarak nitelendirilir. Bu alanların amacı elde edilen bilgilerden yararlanmak, toplumun gelişmesine katkı sağlamaktır.  Uygulama yönü olmayanlar araştırma düzeyinde kalır. Bunlar da “deneysel alanlar” olarak gruplanabilmektedir. Bu alanlarda amaç insan ve hayvan davranışlarını anlamak ve açıklamaktır.

 

A-TEMEL BİLİM ALT DALLARI (DENEYSEL ALANLAR )

1. Deneysel Psikoloji: Daha çok laboratuar deney metodunu kullanarak bilişsel süreçler(duyum, algı, öğrenme, hatırlama, unutma, bellek) açıklanmaya çalışılır.  .

2. Bilişin Bedenle İlişkisini İnceleyen Alt Dallar: Bu alt dallar psikolojik süreçlerle bedensel yapı (anatomik yapı, sinir sistemi, salgı bezleri vb. ) arasındaki ilişkiyi araştırır.  

3. Gelişim Psikolojisi: İnsanın doğum öncesinden başlayarak ölümüne kadar yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceleyen daldır. İnsan hayatını çeşitli dönemlere (doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, orta yaş ve yaşlılık) ayırarak her dönemin kendine özgü özelliklerini ortaya koymaya çalışır.

4. Sosyal Psikoloji: Bireyin toplum içindeki davranışlarını inceler. Bireyin topluma, toplumun bireye olan etkilerini araştırır. (Tutumlar, önyargılar, itaat etme, sosyal normlar, liderlik, moda ve reklâm vb)

5. Kişilik Psikolojisi: İnsan kişiliğini araştıran alt daldır. Kişiliğin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve gelişimini inceler.

 

B. UYGULAMALI BİLİM ALT DALLARI

1. Klinik Psikolojisi: Psikolojinin, en geniş uzmanlık alanıdır. Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşır. Amacı, insanın her türlü ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmaktır.   Psikiyatrist, tıp doktorudur, hastalara

ilaç yazabilir ve tıbbi tedavi uygulayabilir. Psikolog, psikoloji alanında eğitim görmüş uzmandır. Psikolog tıp eğitimi almadığı için ilaç yazamaz, tıbbi tedavi uygulayamaz.

2. Endüstri Psikolojisi(örgütsel psikoloji) : İş ve çalışma hayatına psikoloji biliminin uygulandığı alt daldır. İş yerinde kişiler arası ilişkileri (işçi işveren, işçi-işçi ilişkileri), personel seçimi, personel eğitimi,  iş doyumu, işçi morali ve iş verimini artırma gibi konularla ilgilenir.

3. Eğitim Psikolojisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesinde, psikolojinin bulgularından yararlanılmasını konu edinir. Amacı eğitim kalitesini arttırmak ve bu noktada bireye yardımcı olmaktır. (Öğretim teknikleri, öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğrenme ortamı, öğrenme güçlükleri vb) Ayrıca özel sorunu olan öğrencilere Psikolojik danışma ve rehberlik servisinde destek sağlanır. dersimiz.com

 

DİĞER ALT DALLAR

* Adli Psikoloji:  Sorgulama yöntemleri, suç tespiti, suç ve suçlu psikolojisi, tanıklığın değerlendirilmesi, ıslah merkezlerinde tedavi, çocuk suçlular gibi konularla ilgilenir.

* Çevresel Psikoloji: Fiziksel çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisini inceler. Araştırma konularının başında stres yaratıcı öğelerin (gürültü, hava kirliliği, kalabalık, sıcak ve soğuk) etkileri gelir.

* Din Psikolojisi: Dinsel yaşantı ve örgütlü dinsel davranışları inceler. Dini inancın insanların davranışlarıyla ilişkileri araştırılır.

* Sağlık Psikolojisi: Hastalıkları önleme, sağlığı koruma, tedavi öncesi ve sonrası psikolojik durum gibi konuları inceler.

* Spor Psikolojisi: Spor ortamlarındaki davranışlarla ilgilenir. Sporcuların psikolojileri, sporun topluma etkisi, kültür ve sporun birbirine etkisi ilgilendiği konulardır.

 

İŞ ALANLARI: Psikologlar farklı yerlerde çalışabilirler. Bunlar: Eğitim kurumları, sağlık kurumları, adli kurumlar, askeri kurumlar, araştırma merkezleri, üniversitelerdir.

 

DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

A. DOĞA (FEN) BİLİMLERİYLE İLİŞKİLERİ: İnsanın biyolojik yapısı(sinir sistemi salgı sistemi, beyni vb. ) ve kalıtım davranışlarını etkiler. Bu nedenle psikoloji, biyoloji ve alt dallarıyla yakın ilişki içindedir. ( Fizyoloji, Etoloji, Genetik vb)

 

B. SOSYAL BİLİMLERLE İLİŞKİLERİ: Psikoloji, Sosyoloji, ( Sosyoloji toplumu inceler. ) antropoloji, (insanın kökenini, biyolojik yapısını, fiziksel özelliklerini, toplumların kültürel ve toplumsal yapılarını inceler ) ekonomi, ( insanların üretim, tüketim, bölüşüm, dağıtım etkinlerini ve bu etkinliklerden doğan ilişkilerini inceler.) Tarih(geçmişteki insan topluluklarını, olayları, siyasi yapıları ve etkinlikleri, kültür ve medeniyet açısından inceler.)

Psikoloji  ayrıca biyokimya, biyofizik, psikiyatri, istatistik, matematik, tıp alanlarıyla da yakın ilişki içindedir.


Ekleyen : Nuray TAN