Ruh Sağlığı - Psikolojik Destek Türleri (Psikoloji)

PSİKOLOJİK DESTEK TÜRLERİ

Ruhsal hastalıkların tedavisinde genelde iki yöntem kullanılır. Bunlardan birisi tıbbi tedavi(ilaçla, ameliyatla, elektrik şokuyla)  diğeri ise psikolojik tedavidir. psikolojik-tedavi-turleri/">Psikolojik tedavi türleri şunlardır:

 

1. Psikoanaliz : Bu tedavi Psikoanalitik Kuram’a dayanır. Bu Kuram’a göre hastalığın nedeni, çocukluktaki   bastırılmış dürtü ve saldırganlık duygularıdır. Tedavisinin ilk aşamasında serbest çağrışım ve rüya analizi kullanılarak hastanın bilinçaltındaki düşüncelerinin bilince getirilmesini sağlanır. Böylece hastada farkındalık geliştirilir. Yani hasta sorunlarıyla yüzleştirilir.  Bu aşamada, hasta travmaya sebep olan duygu ve düşüncelerini gözden geçirir, bunlarda gerekli değişiklikleri yapar, çatışmalarını daha yapıcı olarak çözer.

 

2. Davranışçı tedaviler: Davranışçı Öğrenme Kuramı’na dayanan tedavilerdir. Bu Kuram’a göre uyumsal olmayan davranışlar öğrenilmiştir. Bu nedenle de uyum olmayan davranışlar öğrenme ilkeleri kullanılarak değiştirilmeye çalışılır.

a) Sistematik duyarsızlaştırma: Özellikle korku ve fobilerin tedavisinde etkilidir.   Mesela; köpeklerden korkan bir çocuğa, bu korkusunu yenmesi için önce köpek resimleri, daha sonra oyuncak köpekler gösterilmiştir. Ardından, çocuğun canlı bir köpeği önce uzaktan, daha sonra yakınlaşarak izlemesi sağlanmıştır. dersimiz.com Son aşamada ise çocuk köpeğe dokunarak onu sevmiştir. Böylece köpek korkusu davranışı ortadan kaldırmıştır.

b) Seçici pekiştirme: İstendik davranışların oluşturulmasında kullanılır. Edimsel koşullamaya dayanır. Bu tedavi, yerleştirilmek istenen davranışlarda olumlu pekiştirme, istenmeyen davranışların kaldırılmasında ise söndürmenin uygulanmasını içerir. Mesela; sigarayı bırakma veya sosyal ilişki kurma durumlarında uygulanabilir.

c) Model alma: Hasta sorunları uyumsal davranışlar yaparak çözen birisini gözler.

 

3. Bilişsel davranışçı tedaviler: Bu tedavilerde hastanın bilgi işlemleme bozuklukları göze alınır. Hastanın hatalı düşünce, inanç ve duyguları üzerinde durulur. Hastanın bunları yeniden düşünmesi, değerlendirmesi ve yorumlaması sağlanır.

 

4. Hümanistik tedaviler: Bu tedaviler bireyin büyüme, gelişme ve kendini gerçekleştirme yönünde doğal bir eğilimi olduğu varsayımına dayanır. Bireyin özellik ve yeteneklerinin farkına varması sağlanır. Tedavide, bireyin büyümesi ve gelişmesi, onun kendini anlaması sağlanır.

 

5. Uygulamadaki yaklaşımlar: Günümüzde terapistler tedavi seçeneğini hastalığın türüne veya hastaya göre belirler. Mesela; çocukluğunda ağır travma yaşamış olanlar için psikoanaliz, ortadan kaldırılmak istenen belirli bir davranış için davranışçı tedavi uygulanır. Ayrıca bazı terapistler tedavi yaklaşımlardan birini diğerlerinden daha çok kullanabilir.


Ekleyen : Nuray TAN