Sesin Özellikleri

Sesin Özellikleri

Bir sesi, başka bir sesten ayıran özellikler vardır.Sesin özellikleri şunlardır:
1- Sesin şiddeti
2- Sesin yüksekliği
3- Sesin tını

1-SESİN ŞİDDETİ:

Sesin uzaktan veya yakından duyulabilme özelliğidir. Uzaktaki birine sesimizi duyurabilmemiz sesin şiddetine bağlıdır. Ses dalgalarında genlik ne kadar büyük olursa sesin şiddeti de o kadar büyük olur. Ses şiddetine gürlük de denir.

Ses şiddeti birimi desibeldir(dB). Yani sesin bir dalga boyundaki gücüdür.

 


GÜRÜLTÜ: Düzensiz frekanslı sesler gürültü olarak adlandırılır. Bir sesin gürültü olup olmadığı ses düzeyine bakılarak belirlenir. Ses düzeyi, ses şiddeti ile ilgilidir.
İşitilebilen en hafif şiddetindeki ses 0 (sıfır) desibel olarak kabul edilir. Buna işitme eşiği denir. Normal konuşma sesi 30-60 dB arasındadır.

Bazı seslerin şiddeti şu şekilde belirtilebilir.

0db İnsanın duyabildiği en düşük ses şiddeti

60 dB Normal konuşma veya daktilo sesi

90 dB Kamyon sesi veya çim biçme makinesi sesi

100 dB Asfalt delme makinesi

115 dB Konser veya barlarda yüksek sesli müzik

140 dB Jet uçağı sesi dersimiz.com

Genel olarak 85 dB üzerindeki sesin kulağa zararlı olacağı kabul edilir.

 

2-SESİN YÜKSEKLİĞİ: İnce sesi kalın sesten ayıran özelliktir. Bir sesin ince veya kalın olması, o ses kaynağının titreşim sayısına bağlıdır.

Bir ses kaynağının bir saniyedeki titreşim sayısına frekans denir.Frekans birimi hertz'dir. Hz ile gösterilir. Ses kaynakları çok hızlı titreşirlerse ince (tiz), az titreşirlerse kalın(pes) ses verir. Yani frekansı büyük olan ses, frekansı küçük olan sesten daha incedir.

 

Titreşen bir telin frekansı;

1- Telin boyuna (Telin boyu arttıkça frekansı küçülür, ses kalınlaşır)

2- Telin gerginliğine (Telin gerginliği arttıkça frekans büyür, ses inceleşir)

3- Telin kesitine (Tel kalınlaştıkça frekans küçülür, ses kalınlaşır)

4- Telin cinsine bağlıdır.

İnsanların duyabileceği ve üretebileceği seslerin belli frekans değerleri vardır. Normal bir insan kulağı 20Hz ile 20000 Hz arasındaki sesleri duyabilir. Frekansı 20000 Hz'nin üstünde olan sese ultrasyon denir.

 

3- SESİN TINI:

Her ses kaynağı kendine özgü ses çıkarır. Keman sesini mandolinden, kaval sesini flütten ayıran özelliktir. Aynı yükseklikte ve aynı şiddette başka başka müzik aletlerine ait sesleri kulağımız ayırt edebilir. İşte sesin bu özelliğine sesin tını adı verilir.


Ekleyen : dersimiz.com