Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri

İnsanda Sindirim Sistemi

sindrim

Sindirim
Besinlerin vücudumuzda kana karışabilecek kadar küçük parçalara ayrılmasını sağlayan değişimlerin tümüne sindirim denir. Sindirim, vücudumuzdaki pek çok organın birlikte çalışması sonucu gerçekleşir. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak şeklinde sıralanan bu organlar sindirim kanalını oluşturur.

 

Sindirim Sistemi Organları

Ağız:

Sindirim ağızda başlar. Ağızda; dişler, dil ve tükürük sıvısı bulunur. Besinler dişler tarafından küçük parçalara ayrılır. Dil, besinlerin ağız içerisinde hareket ettirilmesine ve yutulmasına yardım eder. Tükürük sıvısı ise besinlerin yumuşatılmasını sağlar.

 

Yutak:

Sindirim kanalında ağızdan sonra yutak yer alır. Yutak, besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesinde görevlidir.

 

Yemek Borusu:

Yutak ile mide arasında yer alan yemek borusu, yapısında bulunan kasların hareketleri sayesinde besinlerin mideye iletilmesini sağlar.

 

Mide:

Mide kasılıp gevşeme hareketleri yaparak besinleri çalkalarken mide tarafından salgılanan sıvılar besinlerin sindirilmesini sağlar.

 

İnce Bağırsak:

Besinler mideden sonra uzun, ince ve kıvrımlı bir yapıya sahip olan ince bağırsağa iletilir. İnce bağırsağa sindirilmeden gelen besinler, buraya salgılanan sıvılar tarafından sindirilir. Sindirilen besinler ince bağırsakta emilerek kana karışır.

 

Kalın Bağırsak:

İnce bağırsakta sindirilmeyen besinler, posa hâlinde kalın bağırsağa geçer. Posanın içinde bulunan su ve mineraller, kalın bağırsak tarafından emilir. Burada; su, vitamin ve minerallerin emilimi tamamlanır. Kalan artık maddeler ise anüsten dışarı atılır.


Ekleyen : dersimiz.com